r strona główna
 
   r

Organizacje związane z chorobą Alzheimera

Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
15-535 Białystok, ul. Sw.Mikołaja 1/38
tel. 85 742 82 43
e-mail: zbichor@post.pl

O¶rodek Pobytu Dziennego dla osób z chorob± Alzheimera
15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

Bydgoskie Stowarzyszenie Choroby Alzheimera
85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 11/1
tel. 52 371 16 44
e-mail: alzheimerbydgoszcz@wp.pl

Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Psychiatryczny
42-200 Częstochowa, ul. PCK 1
tel. 34 325 26 11 wew. 226, tel. 34 325 72 36

Elbl±skie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
82-300 Elbl±g, ul. Pułaskiego 1c
tel. 55 235 30 75, 55 235 31 15
e-mail: kgrzybicka@poczta.fm

Stowarzyszenie Alzheimera
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Nowa 6
tel. 95 728 50 70, 095 732 23 80

Stowarzyszenie Alzheimera
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 12
tel./fax 77 446 19 45 w. 31, 446 15 69 w. 31

¦l±skie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
SP Centralny Szpital Kliniczny ¦l±skiej Akademii Medycznej Katedra Kiliniki Neurologii Wieku Podeszłego

40-752 Katowice, ul. Medyków 14
tel. 663 343 268, 0695 821 095

Katowickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
40-353 Katowice, ul. Morawa 31, tel. 32 256 81 49

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorob± Alzheimera
Koprzywnica, ul.Szkolna 8
tel. 15 847 61 14
e-mail: alzheimer.koprzywnica@interia.pl

Grupa Wsparcia
Koszalin, ul.Zwycięstwa 190

Małopolska Fundacja Pomocy Osobom Dotkniętym Chorob± Alzheimera
31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 110/22
tel. 12 410 54 20
www.alzheimer-krakow.pl
e-mail: fundacja@alzheimer-krakow.pl

Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin i Osób z Chorob± Alzheimera
47-303 Krapkowice, ul. Damrota 2
tel. 77 466 19 45
e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
93-110 ŁódĽ, ul. Przybyszewskiego 111
tel. 42 681 24 32, 42 681 24 38
e-mail: tow_alzheimer@onet.pl

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
92-216 Łódź, ul. Częstochowska 8/10
tel. 42 678 36 99

Alzheimerowska Grupa Wsparcia przy Fundacji CITON
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 86 216 54 21

Alzheimerowska Grupa Wsparcia przy Fundacji CITON
Łomża, ul. Szeroka 7
tel. 86 216 43 87

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
20-205 Lublin, ul. Towarowa 19
tel. 81 444 45 44
e-mail: lsa@inetia.pl

Alzheimerowska Grupa Wsparcia
20-843 Lublin, ul. Koncertowa 7/12
tel. 81 741 68 08

Grupa Wsparcia dla Rodzin Osób Chorych na Chorobę Alzheimera
10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35
tel. 89 526 00 11, wew. 261

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
Płock, ul. Rembielińskiego 8/242
tel. 24 366 14 66

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów nad Chorymi na Chorobę Alzheimera Szpital ZOZ
61-285 Poznań, ul. Kurlandzka 1
tel. 61 852 97 92

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
61-112 Poznań, ul. Zagórze 7/9
tel. 61 855 02 73
e-mail: stowarzyszenie@alzheimer-wielkopolska.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 48 333 12 22 (pon. i ¶r. w godz. 16.00-17.00)

Grupa Wsparcia przy Miejskim O¶rodku Pomocy Społecznej
41-709 Ruda ¦l±ska, ul. J.Markowej 20
tel. 32 344 03 26
e-mail: wy.aga@interia.pl

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
35-310 Rzeszów, ul. Seniora 2
tel. 17 857 93 50, 501 603 236
e-mail: pspozca@poczta.onet.pl

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
08-110 Siedlce, ul, Chmielna 12
tel/fax 025 631 79 38, 600 853 476

Fundacja Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
96-500 Sochaczew, ul. Kuznocin 67
tel. 46 861 92 82

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osob± z Chorob± Alzheimera
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 94,
tel. 58 551 63 64
e-mail: alzheimer.gdansk@free.ngo.pl

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera "Jaskółka"
71-460 Szczecin, ul. Broniewskiego 4/6
tel. 91 432 94 70
e-mail: wy.aga@interia.pl

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
71-460 Szczecin, ul. Broniewskiego 26, tel./fax 91 454 05 07

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 54/4
tel. 56 622 33 14

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
87-100 Toruń, ul. Ligi Polskiej 8
tel. 56 648 85 71, 56 648 65 80

Polska Fundacja Alzheimerowska
00-023 Warszawa, ul. Widok 10
tel. 22 827 35 86, fax 22 826 40 34
www.alzheimer.pl

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob± Alzheimera
00-682 Warszawa, ul. Hoża 54/1 (wejście od ul. Hożej 50)
tel./fax 22 622 11 22; wt. i czw. w godz. 15.00-17.00
www.alzheimer.pl
e-mail: alzheimer_pl@hotmail.com;

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Chorob± Alzheimera
50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 2

Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorob± Alzheimera
65-548 Zielona Góra, os. Pomorskie 28,
tel. 68 325 83 66
www.cuo.zgora.pl/alzheimer

 

Organizacje związane z chorobą Parkinsona

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA
02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137, tel. 22 508 18 88
www.parkinson.waw.pl
e-mail: msozchp@gmail.com
teren szpitala MSWiA, pawilon S, pokój 224,
dyżury: wt. i ¶r godz. 11-15

 

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA
40-763 Katowice, ul. Medyków 14, tel. 502 402 380

 • Spotkania w drugą śr. miesiąca o godz. 14.00 w klubie emerytów (budynek poczty przy ul. Hetmańskiej 1, Katowice - Ligota). Dyżury pod tym adresem w czw. w godz. 17.00-18.00.

 

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA I ICH RODZIN Z SIEDZIBĄ W GDYNI
81-374 Gdynia, ul. Sienkiewicza 36/3 (adres do kontaktu)
tel. 58 621 65 79, 501 517 214
www.stowarzyszenie.jaqb.int.pl
e-mail: parkinson@pf.pl;

 • Pomoc informacyjna - dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 13-15 oraz w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-18.30 (w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31)

 

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE ĆHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA im TERESY WITKOWSKIEJ
80-266 Gdańsk, ul. grunwaldzka 238 D, tel. 501 452 887
e-mail: lechoslaw.witkowski@wp.pl

 • Spotkania poniedziałki i czwartki godz. 13,00 oraz w każd± 2 sobotę miesi±ca godz 11,00.

 

KOŁO PRZYJACIÓŁ LUDZI Z CHOROBĄ PARKINSONA (przy PTWK)
50-301 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 121
tel. 71 322 84 44

 • Pomoc informacyjna - spotkania w drugi wt. miesiąca o godz. 16.00 (budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Rynek 58) w trakcie spotkań można dowiedzieć się o ofercie Koła m.in. o ćwiczeniach i rehabilitacji prowadzonej przez specjalistów.

 

KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2 (Śródmiejski Ośrodek Kultury)

 • Dyżury w każdy czw. w godz. 15.00-17.00 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury,
  tel. 12 422 08 14, 422 19 55; spotkania w trzeci czw. miesiąca o godz. 17.00.

 

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
AKSON 85-792
Bydgoszcz ul. Zarembiny 21/2 tel. 343-68-21
www.parkinson.prv.pl
e-mail: parkinek@gazeta.pl

Organizacje związane z leczeniem innych chorób

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ZARZĄD GŁÓWNY
00-697 Warszawa, al. Jerozolimskie 65/79
tel./fax 22 630 72 20; wt. i czw. 11.00-15.00
e-mail: ptsr.rg@interia.pl; http://www.ptsr.idn.org.pl
Budynek przystosowany dla osób nepełnosprawnych (biuro w budynku Hotelu Mariott, III piętro)

 • Poradnictwo, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i opieki domowej, spotkań oraz grup wsparcia.

 

TOWARZYSTWO ZWALCZANIA CHORÓB MIĘŚNI - ZARZĄD GŁÓWNY
02-914 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 10
tel./fax 22 642 75 07; pon. 12-15; wt. 11-14; śr. 16-18.30; czw. 12-15
www.idn.org.pl/tzchm
e-mail: zgtzchm@idn.org.pl
udogodnienia dla niepełnosprawnych: podjazd dla wózków

 • Udzielanie informacji dotyczących chorób mięśni, porady psychologa.

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW - ZARZĄD GŁÓWNY
85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 33
tel. 52 341 12 51, 346 06 92, fax 346 06 92, w godz. 8.00-15.00
www.diabetyk.org.pl
e-mail: biurozg@diabetyk.org.pl
udogodnienia dla niepełnosprawnych: budynek przystosowany

 • Pomoc informacyjna. Reprezentowanie interesów osób chorych na cukrzycę. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

 

FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI
30-092 Kraków, ul. Krakusów 1A/43
Biuro: 32-082 Bolechowice, Więckowice 149
tel. kom. 606 837 302, 604 512 583
www.farma.org.pl

 • Organizacja pozarządowa działająca od 1999 roku. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja powstała w celu prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin a w szczególności w celu założenia dla osób z autyzmem ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji - FARMA ŻYCIA.

Pozostałe organizacje i stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zarząd Główny
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 19/6
tel. 94 34 61 691-5, tel./fax 94 34 66 910
www.swron.internet.pl
e-mail: milenium@pro.onet.pl; swron@data.pl;

 • Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie powstało w 1994 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność rehabilitacyjną. Stowarzyszenie tworzą specjaliści z takich dziedzin jak: medycyna, rehabilitacja, edukacja, informatyka, prawo, ekonomia.

 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW i INWALIDÓW - ZARZĄD STOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA WARSZAWSKIEGO
00-028 Warszawa, ul. Bracka 20a, tel. 22 827 12 04, 827 28 19

 • Związek prowadzi swoją działalność w oparciu o zarządy rejonowe i koła. O adresy oddziałów lokalnych można pytać w Zarządzie Stołecznym. Związek m.in. organizuje Kluby Seniora, wystawia legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów PKP i PKS, kieruje na turnusy rehabilitacyjne.

 

KRAJOWE PRZEDSTAWICIELSTWO EMERYTÓW, RENCISTÓW i OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ"
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
tel. 22 826 02 31 wew. 288, fax 826 43 08

 • Celem Przedstawicielstwa jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim emerytów, inwalidów i osób niepełnosprawnych wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji, zakładów pracy i organizacji społecznych. Organizowanie czasu wolnego osób starszych. Działa przez organizacje zrzeszone w Związku.

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW - WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ MAZOWIECKI W WARSZAWIE
00-689 Warszawa, ul. Poznańska 38 m. 4
tel. 22 628 60 61, fax 628 84 11; pon., śr., czw., pt. w godz. 10.00-15.00 oraz wt. 14.00-17.00.

 • Organizowanie prelekcji, turnusów rehabilitacyjnych, wypożyczanie sprzętu pomocniczego w leczeniu cukrzycy.

 

STOWARZYSZENIE REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 16 m. 27
tel. 22 621 97 20; pon. w godz. 15.30-17.30, śr. 11.00-13.00.

 • Zajęcia rehabilitacyjne dla członków organizacji, spotkania informujące o chorobach reumatycznych i sposobach ich leczenia. Stowarzyszenie bierze udział w kongresach międzynarodowych dotyczących problemów chorych na reumatyzm.

FUNDACJA "EMERYT"
00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 8
tel./fax 22 620-40-44; pon.-pt. w godz. 10.00-17.00

 • Działalność samopomocowo-charytatywno-opiekuńcza. Organizowanie okolicznościowych akcji charytatywnych oraz pomoc dla najuboższych lub samotnych i bezradnych emerytów, rencistów.

Organizacje ogólnopolskie świadczące usługi opiekuńcze

FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM BETANIA
04-772 Warszawa ul. Modrzykowa 10
tel./fax 22 615-66-10, www.betania.pl
zajmuje się m.in.

 • świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną świadomością.
 • specjalistycznym przewozem osób niepełnosprawnych na wózkach i leżankach (dyspozytor tel.: 498-28-40).

 

CARITAS POLSKA
01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6
tel. 22 636 41 70, 636 41 71, 530 48 03, fax 838 70 59
www.caritas.org.pl
e-mail: caritaspolska@caritas.pl

 • Przy wielu parafiach działają Parafialne Zespoły Charytatywne Caritasu, do których można zwrócić się z prośbą o pomoc. Caritas prowadzi też STACJE OPIEKI, których zadaniem jest opieka nad mieszkańcami danej parafii. Organizują one opiekę pielęgniarską w domu oraz wypożyczają sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Niektóre Stacje zajmują się również opieką socjalną. Do Stacji kierują zazwyczaj Ośrodki Pomocy Społecznej lub Zakłady Opieki Zdrowotnej. Można też zgłaszać się osobiście.

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ - ZARZĄD GŁÓWNY
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14,
tel. 22 628 55 75, 628 43 38, fax 628 41 68
www.pck.org.pl
e-mail: info@pck.org.pl

 • Świadczenie usług opiekuńczych i gospodarczych (najlepiej zgłosić się do oddziału PCK w miejscu zamieszkania).

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ - RADA NACZELNA
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18/20
tel. 22 621 58 77, 629 37 45, 629 89 69, fax 22 629 53 69
www.pkps.org.pl

 • Świadczenie usług opiekuńczych i gospodarczych (najlepiej zgłosić się do oddziału PKPS w miejscu zamieszkania).
 
   r spacery
 
   r doradztwo

• potrzebujesz pomocy w wyborze domu opieki,

• chcesz poznać nasz± opinię o placówce,

• chcesz umówic się na wizytę w wybranym domu

skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji

Warszawa
790 500 927, 22 201 27 57

Kraków

790 500 161, 12 398 42 70

Poznań
790 500 261, 61 624 34 34

Gdańsk
790 500 925, 58 732 25 30

Bielsko-Biała
790 500 922, 33 444 67 80

pn.-pt. w godz, 9-16

Zobacz :
www.fundacja.domyopieki.pl

 
   r reklama