alzheimer
Dlaczego się starzejemy?
Leki na nadciśnienie obniżają ryzyko Alzheimera
Pigułka pokona zabójcę mózgu
Lek na Alzheimera
Statyny chronią przed demencją i skutkami udaru
Kurkuma pomaga w walce z chorobą Alzheimera
Co zrobić, jeśli chory przestaje jeść?
Jaka powinna być dieta chorego leżącego?
Opieka nad chorym leżącym
Tłuszcz, który może hamować alzheimera
Inhibicja białka może pomóc chorym na alzheimera
Cholesterol przyczynia się do rozwoju choroby Alzheimera
Leki ukryte w morskich głębinach
Enzym, który chroni mózg przed chorobą Alzheimera
Diagnoza Alzheimer - i co dalej...
Karta zasad w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera i ich opiekunami
Kim są opiekunowie chorych?
Jakie są potrzeby opiekunów?
Charakterystyka Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera
astma
choroby wewnętrzne
cukrzyca
geriatria
kardiologia
laryngologia
medycyna naturalna
odleżyny
odżywianie
okulistyka
onkologia
ortopedia i chirurgia urazowa
osteoporoza
parkinson
psychologia
rehabilitacja i terapia
reumatologia
żyjmy zdrowo
trudno gojące się rany
ciekawostki
wyroby medyczne
wywiady
 
Ostatnio dodane
Terapia zajęciowa w domach opieki
Dom Opieki – stereotypy a obecne realia
Jak wybrać dobry dom opieki?
Senior na studiach
Chelatacja. Efektywne leczenie miażdżycy
 
 
 
   r Strona glówna
 
   r

Jakie są potrzeby opiekunów?

UZNANIE ROLI OPIEKUNAWażne jest, aby opiekun czuł, że jego wysiłek jest dostrzegany, doceniany i respektowany przez wszystkich, z którymi ma on kontakt, w szczególności z lekarzami i pracownikami socjalnymi. W miarę rozwoju choroby opiekun staje się łącznikiem pomiędzy chorym a światem zewnętrznym, To on podejmuje w imieniu chorego ważne decyzje życiowe. Czy aby mógł podejmować niektóre z nich konieczne jest ubezwłasnowolnienie jego bliskiego? Nie. Uważamy, że ta przykra i żmudna procedura może być zastąpiona stworzeniem statusu prawnego opiekuna osoby chorej na chorobę Alzheimera.

____________________________________________________________________
  REKLAMA

Zakład Opiekuńczo Leczniczy PAŁAC powstał w 1999 roku z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości życia oraz podnoszenia aktywności osób wymagających stałej opieki lekarskiej, efektywnej rehabilitacji i długoterminowej pielęgnacji. Ośrodek posiada wieloletnią tradycję i doświadczenie.
Zobacz:
- prezentację placówki
- stronę www.domopiekipalac.pl

____________________________________________________________________

WSPARCIE PSYCHICZNEOkoło 70% opiekunów cierpi z powodu ciągłego stresu, a ok. 50% z powodu depresji. Mówi się o statystycznie istotnej nadumieralności opiekunów. Wieloletnia opieka wypala ich psychicznie. Z czasem chorzy przestają poznawać swych opiekunów, porozumiewać się z nimi, nie pamiętają wspólnych przeżyć, wspólnej historii ich życia. Choć są stale razem, to jednak opiekun czuje się osamotniony psychicznie. Nie może też oczekiwać wdzięczności chorego. Czy zatem opiekunowi potrzebne jest wsparcie psychiczne? Na pewno tak. Ideałem byłoby, aby mógł je otrzymać od wszystkich tych, z którymi się styka, a nie tylko od tych, którzy mają podobny problem, od członków Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.DOSTĘP DO INFORMACJIOpiekun powinien mieć dużą wiedzę o chorobie Alzheimera. Musi znać objawy, jakie pojawiają się w miarę rozwoju choroby, aby potrafił radzić sobie z nimi w przyszłości. Musi znać swoje prawa i prawa chorego. Musi znać wszystkie źródła pomocy na jaką może liczyć poza Stowarzyszeniem.STAŁY KONTAKT Z LEKARZEMChoroba rodzi wiele pytań i problemów medycznych. Niektórych z nich nie da się rozwiązać bez pomocy lekarzy innych specjalizacji niż neurolog czy psychiatra (takich jak dermatolog, chirurg czy laryngolog). Często jeszcze lekarze i pozostały personel w przychodniach rejonowych nie rozumieją (a może nie wierzą), że każda wizyta z chorym w ośrodku zdrowia, a szczególnie długie czekanie pod gabinetem jest dla chorego ogromnym stresem a dla jego opiekuna poważnym obciążeniem. Dlatego też ci właśnie chorzy powinni mieć prawo do przyjęcia poza kolejnością, czy też po niedługim tylko oczekiwaniu. Chorzy leżący zaś - do wizyt domowych lekarzy specjalistów.POMOC W OPIECE NAD CHORYM POTRZEBUJĄCYM STAŁEJ OPIEKIChoroba Alzheimera może trwać od 8 do 14 lat. Nawet najbardziej odporni fizycznie i psychicznie opiekunowie nie mogą przez tak długi czas sprawować opieki nad chorym bez pomocy innych. Opiekunowi potrzebna jest regularna pomoc instytucji do tego powołanych, np. ośrodków pomocy społecznej. Ta pomoc może wyrażać się także w serdeczności i życzliwości bliskich, znajomych i ludzi obcych.Alicja Sadowska
www.alzheimer.pl

Klauzula prawna

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem i nie może być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii. Wszelkie decyzje w ww. kwestiach należą do lekarza prowadzącego leczenie. Portal ani osoby współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikajacej z zastosowania informacji zawartych w portalu.