alzheimer
Dlaczego się starzejemy?
Leki na nadciśnienie obniżają ryzyko Alzheimera
Pigułka pokona zabójcę mózgu
Lek na Alzheimera
Statyny chronią przed demencją i skutkami udaru
Kurkuma pomaga w walce z chorobą Alzheimera
Co zrobić, jeśli chory przestaje jeść?
Jaka powinna być dieta chorego leżącego?
Opieka nad chorym leżącym
Tłuszcz, który może hamować alzheimera
Inhibicja białka może pomóc chorym na alzheimera
Cholesterol przyczynia się do rozwoju choroby Alzheimera
Leki ukryte w morskich głębinach
Enzym, który chroni mózg przed chorobą Alzheimera
Diagnoza Alzheimer - i co dalej...
Karta zasad w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera i ich opiekunami
Kim są opiekunowie chorych?
Jakie są potrzeby opiekunów?
Charakterystyka Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera
astma
choroby wewnętrzne
cukrzyca
geriatria
kardiologia
laryngologia
medycyna naturalna
odleżyny
odżywianie
okulistyka
onkologia
ortopedia i chirurgia urazowa
osteoporoza
parkinson
psychologia
rehabilitacja i terapia
reumatologia
żyjmy zdrowo
trudno gojące się rany
ciekawostki
wyroby medyczne
wywiady
 
Ostatnio dodane
Terapia zajęciowa w domach opieki
Dom Opieki – stereotypy a obecne realia
Jak wybrać dobry dom opieki?
Senior na studiach
Chelatacja. Efektywne leczenie miażdżycy
 
 
 
   r Strona glówna
 
   r

Jak załatwić miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym lub Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym

- radzi Ewa Golec z Agencji CURATIO
prowadzącej Domowe Usługi Opiekuńcze
przy ul. Hermanowskiej 57 we WrocławiuChciałabym Państwu przybliżyć formy pomocy instytucjonalnej jakimi są usługi świadczone przez Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Zakłady Pielęgnacyjno - Opiekuńcze.Czym różnią się placówki zabezpieczające całodobową opiekę?Domy Pomocy Społecznej są placówkami pobytu stałego, podporządkowanymi organom pomocy społecznej natomiast Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Zakłady Pielęgnacyjno - Opiekuńcze znajdują się strukturze resortu zdrowia a pobyt w nich jest najczęściej czasowy, zwykle do jednego roku. W wyjątkowych sytuacjach pacjenci pozostać mogą w Zakładzie na stałe lub do czasu otrzymania miejsca w Domu Pomocy Społecznej.

____________________________________________________________________
  REKLAMA

Zakład Opiekuńczo Leczniczy PAŁAC powstał w 1999 roku z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości życia oraz podnoszenia aktywności osób wymagających stałej opieki lekarskiej, efektywnej rehabilitacji i długoterminowej pielęgnacji. Ośrodek posiada wieloletnią tradycję i doświadczenie.
Zobacz:
- prezentację placówki
- stronę www.domopiekipalac.pl

____________________________________________________________________

Wyżej wymienione Zakłady mają charakter placówek publicznych bądź niepublicznych i przeznaczone są dla osób w zaawansowanym wieku, samotnych, niezdolnych do samoobsługi, po pobycie w szpitalu, którym z różnych przyczyn nie można zabezpieczyć opieki w warunkach domowych. Wszelkie formalności proceduralne należy załatwiać we współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową - w sytuacji kiedy starsza osoba przebywa w środowisku lub pracownikiem socjalnym szpitala, w którym przebywa pacjent.Wymagane dokumenty:  • podanie pacjenta o umieszczenie w Zakładzie,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • wywiad pielęgniarki środowiskowej,
  • decyzja ZUS lub ośrodka pomocy społecznej o wysokości renty, emerytury lub zasiłku stałego,
  • oświadczenie wyrażające zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt.

W komplecie dokumentów czyli wniosku przedstawiona jest sytuacja zdrowotna i socjalna pacjenta, wydolność opiekuńcza jego rodziny i środowiska w zakresie zabezpieczenia niezbędnej pomocy i opieki. Wniosek przekazywany jest lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący, który dokonuje kwalifikacji. Efektem takiego postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej. Po wydaniu decyzji osoba powinna być przyjęta w ciągu trzech miesięcy a jeżeli jest dużo osób ubiegających się o przyjęcie do danego Zakładu, wówczas powinna zostać umieszczona na liście osób oczekujących.Należy nadmienić, że placówki te mają zazwyczaj profil ogólny, ale coraz częściej spotykane są też Zakłady o profilach specjalistycznych, adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, deficytem intelektualnym czy też do osób po urazach, wypadkach - profil rehabilitacyjny. Inny występujący podział to Zakłady przeznaczone dla dzieci.Osoba przebywająca w placówce opiekuńczej ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną
opłatę ustala się w wysokości 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu osoby przebywającej w Zakładzie. Zdarza się, że Zakład poszerza swoją działalność o usługi zdrowotne komercyjne, wówczas może je finansować ze środków finansowych pacjentów oraz ich rodzin.Szczegółowe zasady dotyczące kierowania pacjentów do Zakładów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 grudnia 1998 roku Dz. U. Nr 166 poz. 1265. Zawarte są w nim informacje przedstawione w artykule, zasady ustalania odpłatności za pobyt oraz wzory druków zaświadczeń lekarskich i wywiadów pielęgniarskich.
Klauzula prawna

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem i nie może być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii. Wszelkie decyzje w ww. kwestiach należą do lekarza prowadzącego leczenie. Portal ani osoby współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikajacej z zastosowania informacji zawartych w portalu.