alzheimer
astma
choroby wewnętrzne
cukrzyca
geriatria
kardiologia
laryngologia
medycyna naturalna
odleżyny
odżywianie
okulistyka
onkologia
ortopedia i chirurgia urazowa
osteoporoza
parkinson
psychologia
rehabilitacja i terapia
reumatologia
żyjmy zdrowo
trudno gojące się rany
ciekawostki
Terapia zajęciowa w domach opieki
Dom Opieki – stereotypy a obecne realia
Jak wybrać dobry dom opieki?
Senior na studiach
Włosy na diecie
Solarium na zimę
Schudnij bez skalpela
Biała herbata – właściwości
Czosnek – właściwości
Leki i pożywienie
Prima Aprilis - Święto kłamczucha
Wielkanoc
Eliksiry mlodości
Miód IX.
Odmiany miodu.
Medycyna chińska. Jak zachować zdrowie?
Miód cz. VIII
Różne grupy antybiotyków.
Miód cz. VII
Medycyna chińska
Miód cz. VI
Miód cz.V
Jak żywić sie zimą?
Wartościowe mrożonki
Bliskim osobom podobają się te same twarze
Wnuk twórcy esperanto honorowym obywatelem
Święta Bożego Narodzenia po polsku
Miód cz. IV
Miód, cz. III
Mikołajki święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry
Miód cz. II
Najstarsze leki.
Miód.
Andrzejki - magia wróżb
Przepis na udane Andrzejki.
Wesołe jest życie staruszka
Internet dla seniorów
Nieznane hobby Rubensa i Rembrandta
"120 lat płyty gramofonowej"
Dziewica Orleańska była "bronią psychologiczną"
Suplementy glicyny przeciwko zwyrodnieniu stawów
Kawa korzystnie wpływa na kobiecą pamięć
94-latka z Australii została magistrem
Dobry receptor to lepsza pamięć emocjonalna
Projektowanie "łazienek bez barier"
Picie kawy obniża poziom kwasu moczowego
Joga wywołuje biochemiczne zmiany w mózgu
Mleczne białko dobre na wrzody żołądka
Nanotechnologia w leczeniu
Odkryto gen związany z ryzykiem cukrzycy typu II
Polacy w gronie rekordzistów w "łykaniu" leków
Składnik kremów na zmarszczki szkodzi skórze
Nowy lek - miliard dolarów i 20 lat badań
Mechanizm wspomagania pamięci nikotyną
Zakłócenia snu zwiększają wrażliwość na ból
Witaminy i minerały zapobiegają utracie słuchu?
Ryżowe otręby zmniejszają ryzyko raka jelita
Wzbogacone kakao służy naczyniom krwionośnym
Prawdziwe piękno nie jest już kwestią wieku
Polska morfina - szansa na 1 mld dolarów rocznie
Jak serce przypomina sobie młodość
Geny a osobowość człowieka - jak się różnimy
Starość to nie choroba
Ministerstwo zdrowia szykuje nam nowy podatek
Staruszki do domu
Dylematy etyczne w kontekście starzenia się i starości
Leczyć się zdrowo
Dworzec przyjazny niepełnosprawnym
Teleopieka w społeczeństwie informacyjnym
Europa - starzenie się społeczeństw
Drogie leki tanich lekarzy
Lekarstwa na wszystko
Siedem minut dla pacjenta
Seks po pięćdziesiątce
Szkoła życia po sześćdziesiątce
Przełamywanie tabu
Życie zaczyna się po setce
Starzejąca się Europa
Młodość na starość
Opinie i wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn
Emerytów portret własny
Postawy wobec osób niepełnosprawnych
Polacy wobec ludzi starych
Jakie potrzeby zaspokaja uczestnictwo w UTW.?
Jakość udzielanych świadczeń w Zakładach Opieki Zdrowotnej
Jak pomóc najbliższym?
Jak załatwić miejsce w Domu Dzienego Pobytu
Jak załatwić miejsce w Domu Pomocy Społecznej
Jak załatwić miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym lub Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym
Nowy Stary Wiek
Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dom Opieki - trudny wybór
Usługi Opiekuńcze
Rencista ma prawo do pracy
Eliksiry młodości
wyroby medyczne
wywiady
 
Ostatnio dodane
Terapia zajęciowa w domach opieki
Dom Opieki – stereotypy a obecne realia
Jak wybrać dobry dom opieki?
Senior na studiach
Chelatacja. Efektywne leczenie miażdżycy
 
 
 
   r Strona glówna
 
   r

Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej

Kto prowadzi Rejestr Zakładów Opieki ZdrowotnejZgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408 z późn. zm.) rejestr zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa prowadzi wojewoda. Dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez akademie medyczne lub centralny organ administracji rządowej organem rejestrowym jest natomiast minister zdrowia. Najczęściej miejscem prowadzenia rejestru jest wydział polityki społecznej urzędu wojewódzkiego. W kilku województwach wojewoda powierzył to zadanie podległym sobie jednostkom - tzw. regionalnym centrom zdrowia publicznego.

____________________________________________________________________
  REKLAMA

Zakład Opiekuńczo Leczniczy PAŁAC powstał w 1999 roku z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości życia oraz podnoszenia aktywności osób wymagających stałej opieki lekarskiej, efektywnej rehabilitacji i długoterminowej pielęgnacji. Ośrodek posiada wieloletnią tradycję i doświadczenie.
Zobacz:
- prezentację placówki
- stronę www.domopiekipalac.pl

____________________________________________________________________

Rola Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej jako rejestru pierwotnegoRejestr zakładów opieki zdrowotnej zaliczyć można do kategorii rejestrów pierwotnych. Oznacza to, że rejestracja podmiotu w jakimkolwiek innym państwowym rejestrze (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr REGON, NIP) jest uwarunkowana wcześniejszą rejestracją w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej. Rejestracja w systemie REGON a następnie w systemie ewidencji podatników, płatników podatków natomiast płatników składek ubezpieczeniowych (NIP) jest konieczne do zaewidencjonowania zakładu w rejestrze prowadzonym przez Fundusz Ochrony Zdrowia. Wpisy w poszczególnych rejestrach można, więc potraktować jako kolejne etapy w globalnym procesie rejestracji i ewidencjonowania działalności zakładu. Uświadomienie sobie tego faktu ma bardzo ważne implikacje dla zakresu gromadzonych danych. Nie można, bowiem warunkować dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru czy ewidencji od dostarczenia danych z rejestru znajdującego się na kolejnym etapie globalnego procesu rejestrowania. W tej kwestii, niektóre przepisy prawne są sprzeczne ze sobą i wymagają poprawy. Przykładowo: obecnie istniejące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 864) wymaga od ZOZ dostarczenia do organu rejestrowego numeru NIP oraz REGON. Jeśli mamy do czynienia z nowo powstającym zakładem obowiązek ten jest bardzo trudny do wykonania gdyż odpowiednie przepisy normujące funkcjonowanie rejestru REGON (Art. 42 ust 1 p. 6 Ustawy o statystyce publiczne z dnia 29 czerwca 1995 r, Dz. Nr. 88, poz. 439 z późn. zm.) uzależniają, otrzymanie numeru REGON (organem nadającym numer REGON jest Wojewódzki Urząd Statystyczny) od przedstawienia przez wnioskodawcę, czyli ZOZ następujących danych:
a. nazwa organu rejestrowego
b. nazwa rejestru
c. numer księgi rejestrowej zozPodobnie jest w przypadku numeru NIP. Art.5 ust.3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. Nr. 142, poz. 702 z późn. zm.) mówi, że zgłoszenie identyfikacyjne powinno zawierać m.in. numer REGON, nazwę organu rejestrowego i numer nadany przez ten organ (numer księgi rejestrowe ZOZ).Dokumenty przedstawiane przez zakład opieki zdrowotnej§6 ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 864) określa szczegółowo wykaz dokumentów jakie powinien przedstawić zakład opieki zdrowotnej starający się o wpis do rejestru ZOZ. Przedstawiają się one następująco:
1. wykaz jednostek organizacyjnych
2. wykaz komórek organizacyjnych
3. wykaz aparatury i sprzętu medycznego
4. wykaz personelu medycznego
5. akt o utworzeniu zakładu
6. statut zakładu
7. dokument potwierdzający prawo do lokalu
8. opinia inspekcji sanitarnej
9. oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu
10. uchwałę lub zarządzenie zakładu o powołaniuPodstawa wpisów do rejestruZgodnie z §4 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 74, poz. 84) wpisy w rejestrze dokonywane są na podstawie wniosków składanych przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej lub osobę upoważnioną przez organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej (wzór wniosków stanowią załączniki do przytoczonego wyżej rozporządzenia). Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408 z późn. zm.) organ rejestrowy ma prawo dokonać zmian w rejestrze również z urzędu. Wykreślenie zakładu w całości lub dokonanie zmian w rejestrze z urzędu może nastąpić w następujących przypadkach:
a. jeśli zakład opieki zdrowotnej nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr. 74, poz. 366 z późń. zm.),
b. działalność zakładu opieki zdrowotnej jest sprzeczna ze statutem,
c. świadczenia w zakładzie wykonywane są przez osoby nie posiadające prawa wykonywania zawodu medycznego lub zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów,
d. wpisów do rejestru dokonano z naruszeniem prawa,
e. jeśli zakład opieki zdrowotnej nie podjął działalności w ciągu trzech miesięcy od dnia wpisu do rejestru.Zakres przedmiotowy działalności zakładuDo określania zakresu przedmiotowego działalności zakładu opieki zdrowotnej służy cześć VI kodu resortowego (charakter jednostki organizacyjnej) oraz część VIII kodu oznaczająca specjalność komórki organizacyjnej. Do oznaczenia charakteru jednostki wykorzystać można 9 kodów. Są to:
1. lecznictwo stacjonarne,
2. przychodnia,
3. pogotowie ratunkowe,
4. pracownia diagnostyczna,
5. pracownia protetyki stomatologicznej,
6. zakład rehabilitacji,
7. żłobek,
8. stacja sanitarno-epidemiologiczna.Do określania specjalności komórki można posłużyć się jednym z 500 różnych kodów specjalności komórek organizacyjnych. Pełna lista kodów stanowi załącznik do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr. 30, poz. 379 z późn. zm.).Przy określeniu zakresu przedmiotowego należy stosować następujące zasady:
a. komórki organizacyjne podlegające kodowaniu winny być komórkami sensu stricto a wiec powinny mieć swojego kierownika. Nie powinno się więc interpretować jako komórek zwykłych pomieszczeń zakładu,
b. w przypadku, gdy zakres przedmiotowy działalności komórki może być określony za pomocą większej ilości kodów należy wybrać ten, który określa zakres przeważający,
c. w przypadku braku kodu do określenia zakresu przedmiotowego należy zastosować kod na zasadzie najbliższego podobieństwa.Opis struktury organizacyjnej zakładuDla potrzeb analitycznych i porównawczych przyjęto umowną zasadę trójszczeblowego podziału struktury organizacyjnej, każdego zakładu opieki zdrowotnej: zakład, jednostka, komórka (rejestr nie jest, więc wiernym odzwierciedleniem struktury organizacyjnej, która może posiadać o wiele więcej szczebli kierowania niż tylko trzy). Każdy poziom struktury organizacyjnej jest jednoznacznie identyfikowalny dzięki odpowiedniemu doborowi poszczególnych części kodu resortowego, co jest niewątpliwie zaletą tego systemu kodowania. Do identyfikacji zakładu opieki zdrowotnej istniejące przepisy zalecają zastosowanie numeru REGON zakładu. Jednak jak pokazuje praktyka o wiele lepiej posłużyć do tego może numer księgi rejestrowej zakładu. Do identyfikacji placówki ochrony zdrowia (jednostki) zastosować można numer księgi rejestrowej zakładu oraz część V kodu resortowego a komórki organizacyjnej numer księgi rejestrowej oraz VII część kodu resortowego.
Klauzula prawna

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem i nie może być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii. Wszelkie decyzje w ww. kwestiach należą do lekarza prowadzącego leczenie. Portal ani osoby współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikajacej z zastosowania informacji zawartych w portalu.