r informacje
 
   r prace konkursowe
1 - Konrad Ratajczak (Dom Pomocy Społecznej w Bełczu - Bojadła)
2 - Roman Rudnicki (Dom Pomocy Społecznej w Bełczu - Bojadła)
3 - Jarosław Gronik, Wojciech Lewandowski (Dom Pomocy Społecznej - Żarnowiec - Lubkowo)
4 - Jarosław Gronik, Wojciech Lewandowski (Dom Pomocy Społecznej - Żarnowiec - Lubkowo)
5 - Stanisław Stawarski (Dom Pomocy Społecznej - Dopiewo)
6 - Bogumiła Chojnacka (Dom Pomocy Społecznej - Dopiewo)
7 - Jerzy Dudek (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Ojców Bonifratrów - Cieszyn)
8 - Bogdan Asiesiutiewicz (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Ojców Bonifratrów - Cieszyn)
9 - Andrzej Szymczakowski (Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty - Lublin)
10 - Janusz Socha (Dom Pomocy Społecznej - Kamień Pomorski)
11 - maria Zander (Dom Pomocy Społecznej - Dąbrowa Górnicza)
12 - Wojciech Promiński (Dom Pomocy Społecznej - Lisiecice)
13 - Stanisława Wojtuch (Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek - Pacanów)
14 - Katarzyna Kamińska (Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek - Pacanów)
15 - Barbara Walczyńska (Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek - Pacanów)
16 - Mieczysława Górzyńska (Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" - Dobrzejewice)
17 - Sabina Drews (Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" - Dobrzejewice)
18 - Rudolf Palubicki (Dom Pomocy Społecznej - Puck)
19 - Daniel Robakowski (Dom Pomocy Społecznej - Puck)
20 - Franciszek Lis (Dom Pomocy Społecznej - Puck)
21 - Daniel Robakowski (Dom Pomocy Społecznej - Puck)
22 - Alina Tyra (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - Lublin)
23 - Anna Maniszewska (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - Lublin)
24 - Alina Tyra (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - Lublin)
25 - Alina Tyra (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - Lublin)
26 - Barbara Brodzińska (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Piekary Śląskie)
27 - Barbara Brodzińska (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Piekary Śląskie)
28 - Jan Rudziński (Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio: Dom Pomocy Społecznej - Gdynia)
29 - Henryka Kątna (Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio: Dom Pomocy Społecznej - Gdynia)
30 - Stanisław Noga (Dom Pomocy Społecznej - Lubsko)
31 - Irena Krzyżanowska (Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - Legionowo)
32 - Jan Urbaniak (Dom Pomocy Społecznej - Sieradz)
33 - Jan Nowicki (Dom Pomocy Społecznej - Gębice)
34 - Wiesława Wróblewska (Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Leczniczy "Konstancja" - Konstancin-Jeziorna)
35 - Sabina Pełka (Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Leczniczy "Konstancja" - Konstancin-Jeziorna)
36 - Maria Rojek (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
37 - Maria Rojek (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
38 - Halina Dobosz (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
39 - Renata Sendor (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
40 - Michalina Kubisztal (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
41 - Halina Dobosz (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
42 - Michalina Kubisztal (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
43 - Renata Sendor (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
44 - Halina Dobosz (Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Izdebnik 3)
45 - Elżbieta Bogdan (Dom Pomocy Społecznej - Pilzno)
46 - Marek Porębski (Dom Pomocy Społecznej - Kraków)
47 - Anna Hornowska (Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów)
48 - Elżbieta Nowakowska (Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów)
49 - Marian Giertuga (Dom Pomocy Społecznej - Dąbie Lubuskie)
50 - Maria Harchut (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Sędziszów Małopolski)
51 - Stefan Habaj (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Sędziszów Małopolski)
52 - Izabela Wdowiarz (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Sędziszów Małopolski)
53 - Andrzej Duda (Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Gorzyce)
54 - Andrzej Pazdik (Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Gorzyce)
55 - Darek Olak (Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Gorzyce)
56 - Zbigniew Pietrzyk (Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Gorzyce)
57 - Maciej Chacia (Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Gorzyce)
58 - Maciek Kluba (Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Gorzyce)
59 - Rysiek Kolorz (Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Gorzyce)
60 - Janusz Mietjksza (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
61 - Barbara Karolczak (Dom Pomocy Społecznej - Zduńska Wola)
62 - Alicja Gierlach (Dom Pomocy Społecznej - Lubzina)
63 - Helena Trzebuchowska (Dom Pomocy Społecznej - Poznań)
64 - Helena Trzebuchowska (Dom Pomocy Społecznej - Poznań)
65 - Helena Trzebuchowska (Dom Pomocy Społecznej - Poznań)
66 - Helena Trzebuchowska (Dom Pomocy Społecznej - Poznań)
67 - Czesława Orzechowska (Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio: Dom Pomocy Społecznej - Gdynia)
68 - Helena Kalinowska (Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio: Dom Pomocy Społecznej - Gdynia)
69 - Gabriela Bilikiewicz (Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio: Dom Pomocy Społecznej - Gdynia)
70 - Alicja Kuźmińska (Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio: Dom Pomocy Społecznej - Gdynia)
71 - Helena Sikora (Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio: Dom Pomocy Społecznej - Gdynia)
72 - Teresa Gromadzka (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
73 - Danuta Sendecka (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
74 - Małgorzata Tutak (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
75 - Reanta Pawelec (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
76 - Dorota Góral (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
77 - Halina Ożga (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
78 - Janina topczewska (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
79 - Marta Sawka (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
80 - Ewa Szemczyk (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
81 - Magdalena Nizio (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
82 - Bożena Dziurdzia (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
83 - Maria Piszcz (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - Zamość)
84 - Sławomir Sadowski (Dom Pomocy Społecznej - Białystok)
85 - Cz. Pasiut (Dom Pomocy Społecznej - Szczytna)
86 - Krystyna Grabowska (Dom Pomocy Społecznej - Sieradz)
87 - Wiesława Lachur (Dom Pomocy Społecznej - Częstochowa)
88 - Maria Grendowicz (Dom Pomocy Społecznej - Częstochowa)
89 - Zbigniew Siedlak (Dom Pomocy Społecznej - Częstochowa)
90 - Hanna Maciejewska (Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego - Góra Kalwaria)
91 - Marysia Siennicka (Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego - Góra Kalwaria)
92 - Marianna Chlebińska (Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego - Góra Kalwaria)
93 - Waldemar Krosno (Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" - Radom)
94 - Zenon Stępień (Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" - Radom)
95 - Zbigniew Piątek (Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" - Radom)
96 - Ewa Białas - Rogulska (Dom Pomocy Społecznej - Krasnystaw)
97 - Maria Siewruk (Dom Pomocy Społecznej - Śrem)
98 - Jan Walczak (Dom Pomocy Społecznej - Śrem)
99 - Anna Połatyńska (Dom Pomocy Społeczej)
100 - Genowefa Kułakowska (Dom Pomocy Społecznej - Węgrzce)
101 - Genowefa Kułakowska (Dom Pomocy Społecznej - Węgrzce)
102 - Genowefa Kułakowska (Dom Pomocy Społecznej - Węgrzce)
103 - Józefa Łukasik (Dom Pomocy Społecznej - Urzędów)
104 - Jerzy Lech Wiśniewski (Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Gołdap)
105 - Teresa Zboralska (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo - Wolsztyn)
106 - Marta Zboralska (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo - Wolsztyn)
107 - Maria Uglik (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo - Wolsztyn)
108 - Agata Chomiczewska (Dom Pomocy Społecznej - Ełk)
109 - Ryszard Kulik (Dom Pomocy Społecznej - Ełk)
110 - Beata Świeczek (Dom Pomocy Społecznej - Ełk)
111 - Elżbieta Sokołowska (Dom Pomocy Społecznej - Ełk)
112 - Ryszard Kulik (Dom Pomocy Społecznej - Ełk)
113 - Zofia Sokołowska (Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie - Pawłów)
114 - Władysława Kornacka (Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie - Pawłów)
115 - Barbara Kargul (Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie - Pawłów)
116 - Janina Banasik (Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie - Pawłów)
117 - Ewa Warzocha (Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie - Pawłów)
118 - Barbara Mazurek (Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie - Pawłów)
119 - Stefania Bochenek (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
120 - Ludwik Wojtowicz (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
121 - Ludwik Wojtowicz (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
122 - Irena Jabłonka (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
123 - Marek Krawczyk (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
124 - Ludwik Wojtowicz (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
125 - Krystyna Biskup (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
126 - Rozalia Czerninoga (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
127 - Józef Golus (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
128 - Halina Husak (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
129 - Beata Powieczko (Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich - Piekary Śląskie)
130 - Danuta Malinowska (Dom Pomocy Społecznej - Łomża)
131 - Renata Wioletta Turowska (Dom Pomocy Społecznej - Łomża)
132 - Ewa Szulińska (Dom Pomocy Społecznej - Łomża)
133 - Władysław Dydo (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
134 - Tadeusz Trzeciak (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
135 - Andrzej Kłaniecki (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
136 - Maria Krempa (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
137 - Krystyna Rusin (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
138 - Józefa Swół (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
139 - Józefa Swół (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
140 - Józefa Swół (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
141 - Józefa Swół (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
142 - Józefa Swół (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
143 - Józefa Swół (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
144 - Józefa Swół (Dom Pomocy Społecznej im. ks. St. Kard. Wyszyńskiego - Mielec)
145 - Paweł Skobliński (Dom Pomocy Społecznej - Ziębice)
146 - Marian Krzysztofik (Dom Pomocy Społecznej - Ziębice)
147 - Maria Leszczyszyn (Dom Pomocy Społecznej - Ziębice)
148 - Maria Rudnik (Dom Pomocy Społecznej - Ziębice)
149 - Władysława Siwiak (Dom Pomocy Społecznej - Gorlice)
150 - Teresa Czajka (Dom Pomocy Społecznej - Gorlice)
151 - Władysława Siwiak (Dom Pomocy Społecznej - Gorlice)
152 - Maria Wójs (Dom Pomocy Społecznej - Gorlice)
153 - Elżbieta Stawarz (Dom Pomocy Społecznej - Przemyśl)
154 - Zdzisław Kilian (Dom Pomocy Społecznej - Przemyśl)
155 - Marian Cołta (Dom Pomocy Społecznej - Przemyśl)
156 - Kazimierz Raczyński (Dom Pomocy Społecznej - Sandomierz)
157 - Monika Stasiak (Dom Pomocy Społecznej - Sandomierz)
158 - Monika Stasiak (Dom Pomocy Społecznej - Sandomierz)
159 - Marian Pruś (Dom Pomocy Społecznej - Sandomierz)
160 - Małgorzata radasz (Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" - Sośnicowice)
161 - Katarzyna Frychel (Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" - Sośnicowice)
162 - Andrzej Bogusz (Dom Pomocy Społecznej - Orzesze)
163 - Władysław Weps (Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" - Katowice)
164 - Karolina Kocemba (Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy - Milanówek)
165 - Krystyna Przybyszewska (Dom Pomocy Społecznej Św. Franciszka Salezego - Warszawa)
166 - Krystyna Przybyszewska (Dom Pomocy Społecznej Św. Franciszka Salezego - Warszawa)
167 - Maria Kulka (Dom Pomocy Społecznej Św. Franciszka Salezego - Warszawa)
168 - Krzysztof Reszczyński (Dom Pomocy Społecznej - Kutno)
169 - Krzysztof Reszczyński (Dom Pomocy Społecznej - Kutno)
170 - Maria Cichoń (Dom Pomocy Społecznej - Bolków)
171 - Irena Muczkowska (Dom Pomocy Społecznej - Starachowice)
172 - Krystyna Kaczor (Dom Pomocy Społecznej - Starachowice)
173 - Teresa Ogonowska (Dom Pomocy Społecznej - Starachowice)
174 - Mieczysława Karwacka (Dom Pomocy Społecznej - Starachowice)
175 - Jan Pikus (Dom Pomocy Społecznej - Starachowice)
176 - Janina Żurowska (Dom Pomocy Społecznej - Starachowice)
177 - Grażyna Bogucka (Dom Pomocy Społecznej - Starachowice)
178 - Halina Ogonowska (Dom Pomocy Społecznej - Starachowice)
179 - Jarosław Pytelewski (Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" - Bodzanów)
180 - Jarosław Pytelewski (Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" - Bodzanów)
181 - Jarosław Pytelewski (Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" - Bodzanów)
182 - Ala Ostojska (Dom Pomocy Społeczej)
183 - Katarzyna Szlichten (Dom Pomocy Społeczej)
184 - Krzysztof Rajczyk (Dom Pomocy Społeczej)
185 - Jan Kamiński (Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Tomaszów Mazowiecki)
186 - Janina Kowara (Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Tomaszów Mazowiecki)
187 - Anna Szatan (Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Tomaszów Mazowiecki)
188 - Mariusz Moliński (Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Tomaszów Mazowiecki)
189 - Leonard Peciak (Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Tomaszów Mazowiecki)
190 - Bogdan Wojszczyk (Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Tomaszów Mazowiecki)
191 - Zdzisław Piskozub (Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Tomaszów Mazowiecki)
192 - Helena Słonik (Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Tomaszów Mazowiecki)
193 - Mariola Paszenda (Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - Tarnowskie Góry)
194 - Hildegarda Pośpiech (Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - Tarnowskie Góry)
195 - Piotr Kmietowicz (Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - Tarnowskie Góry)
196 - Maria Góra (Dom Pomocy Społecznej - Zakrzewo)
197 - Jerzy Szymański (Dom Pomocy Społecznej - Zakrzewo)
198 - Waldemar Tyluś (Dom Pomocy Społecznej - Kaczory)
199 - Janusz Bocheńczuk (Dom Pomocy Społecznej im. Kard. S. Wyszyńskiego - Ostrołęka)
200 - Lidia Antonik (Dom Pomocy Społecznej - Bolechowice)
201 - Elżbieta Chojnacka (Dom Pomocy Społecznej - Łubianka)
202 - Renata Jagielska (Dom Pomocy Społecznej - Łubianka)
203 - Dorota Zduńska (Dom Pomocy Społecznej - Łubianka)
204 - Anna Paszenda (Dom Pomocy Społecznej nr 3 - Zabrze)
205 - Ireneusz Pychyński (Miejski Dom Pomocy Społecznej - Rybnik)
206 - Tadeusz Sulzycki (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II - Szczytno)
207 - Anna Osowska (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II - Szczytno)
208 - Michał Cieslak (Dom Pomocy Społecznej - Chełmża)
209 - Bożena Leonhard (Dom Pomocy Społecznej - Sieroszewice)
210 - Wanda Jankowska (Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - Opole)
211 - Danuta Huczko (Dom Pomocy Społecznej - Szklarska Poręba)
212 - Karina Grabarek (Dom Pomocy Społecznej - Szklarska Poręba)
213 - Krystyna Kulesza (Dom Pomocy Społecznej - Szklarska Poręba)
214 - Roksana Piękoś (Dom Pomocy Społecznej - Szklarska Poręba)
215 - Wiesława Drewiczewska (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakonu Ojców Kamilianów - Zabrze)
216 - Tadeusz Owczarek (Dom Pomocy Społeczej)
217 - Wiktoria Maj (Dom Pomocy Społeczej)
218 - Ryszard Nowak (Dom Pomocy Społeczej)
219 - Piotr Buzalski (Dom Pomocy Społeczej)
220 - Maria Rutyna (Dom Pomocy Społeczej)
221 - Marian Galant (Dom Pomocy Społeczej)
222 - Mirosław Chomicki (Dom Pomocy Społeczej)
223 - Natalia Miłoszewska (Dom Pomocy Społeczej)
224 - Marian Galant (Dom Pomocy Społeczej)
225 - Lidia Mazur (Miejski Dom Pomocy Społecznej - Rybnik)
226 - Halina Dobrowolska (Rodzinny Dom Opieki - Stare Babice)
227 - Felicja Kubacka-Mucha (Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - Zielona Góra)
228 - Edmunt Mistygacz (Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - Zielona Góra)
229 - Zofia Pomarańczewska (Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - Zielona Góra)
230 - Józef Dyrkacz (Miejski Dom Pomocy Społecznej - Rybnik)
231 - Elżbieta Malcherczyk (Miejski Dom Pomocy Społecznej - Rybnik)
232 - Elżbieta Malcherczyk (Miejski Dom Pomocy Społecznej - Rybnik)
233 - Henryk Żarski (Dom Pomocy Społecznej - Bojanowo)
234 - Stanisława Szczepaniak (Dom Pomocy Społecznej - Zielona Góra)
235 - Wanda Biadalska (Dom Pomocy Społecznej - Zielona Góra)
236 - Krzysztof Ziemiński (Dom Pomocy Społecznej - Jabłonna Lacka)
237 - Bożena Baszanowska (Dom Pomocy Społecznej - Jabłonna Lacka)
238 - Józef Piotrowski (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
239 - Erwin Kowallik (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
240 - Grażyna Gulińska (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
241 - Maria Hochół (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
242 - Władysław Grabka (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
243 - Alicja Kita (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
244 - Eleonora Kurpias (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
245 - Krystyna Ciba (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
246 - Janina Warat (Dom Pomocy Społecznej - Ostrowiec Świętokrzyski)
247 - Alina Janysek (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
248 - Janina Chojnacka (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
249 - Stanisław Michalak (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
250 - Danuta Szmagaj (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
251 - Elżbieta Chorosz (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
252 - Izabela Wiśniewska (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
253 - Helena Buczakowska (Dom Pomocy Społecznej - Głogów)
254 - Natalia Ciak (Dom Pomocy Społecznej - Głogów)
255 - Maria Kuczer (Dom Pomocy Społecznej - Głogów)
256 - Jan Podyma (Dom Pomocy Społecznej - Głogów)
257 - Jan Krupecki (Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo - Zduny)
258 - Marek Kulesza (Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo - Zduny)
259 - Darek Raczkowski (Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo - Zduny)
260 - Helena Ślężańska (Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych im. św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek - Poraj)
261 - Krystyna Nożownik (Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych im. św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek - Poraj)
262 - Elżbieta Ożarowska (Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce - Biłgoraj)
263 - Bolesław Kasprzyk (Dom Pomocy Społecznej "Opoka" - Gliwice)
264 - Bożena Florek (Dom Pomocy Społecznej - Kraków)
265 - Krystyna Sokołowska (Dom Pomocy Społecznej - Kraków)
266 - Mirosław Konieczny (Dom Pomocy Społecznej - Kraków)
267 - Grażyna Brzostowska (Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - Laszki)
268 - Teresa Czerepicka (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły św. Franciszka - Opole)
269 - Ryszard Trzebuchowski (Dom Pomocy Społecznej - Łódź)
270 - Aleksandra Kliś (Dom Pomocy Społecznej - Ząbkowice Śląskie)
271 - Ewa Dziubek (Dom Pomocy Społecznej - Ząbkowice Śląskie)
272 - Ewa Pietrzykowska (Dom Pomocy Społecznej - Łódź)
273 - Kazimierz Podgajny (Dom Pomocy Społecznej - Tarnobrzeg)
274 - Alina Gonia (Dom Pomocy Społecznej - Jeziora Wielkie)
275 - Lucyna Racinowska (Dom Pomocy Społecznej - Grodzisk Maz.)
276 - Zofia Ryjak (Dom Pomocy Społecznej - Grodzisk Maz.)
277 - Edward Sudziński (Zakaład Opiekuńczo-Leczniczy - Lubliniec)
278 - Krzysztof Pustułka (Zakaład Opiekuńczo-Leczniczy - Lubliniec)
279 - Lesław Górski (Zakaład Opiekuńczo-Leczniczy - Lubliniec)
280 - Zbigniew Florczyk (Zakaład Opiekuńczo-Leczniczy - Lubliniec)
281 - Sylwester Staniec (Zakaład Opiekuńczo-Leczniczy - Lubliniec)
282 - Józef Pilch (Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" - Skoczów)
283 - Regina Zachurzok (Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" - Skoczów)
284 - Katarzyna Wojtkiewicz (Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" - Skoczów)
285 - Tadeusz Kwiatkowski (Dom Pomocy Społecznej - Oława)
286 - Maria Harenza (Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - Warszawa)
287 - Anna Szczuka (Dom Pomocy Społeczej)
288 - Paweł Branc (Dom Pomocy Społeczej)
289 - Bronisława Kruszona (Dom Pomocy Społeczej)
290 - Krystyna Kubica (Dom Pomocy Społeczej)
291 - Ewa Bardoń (Dom Pomocy Społeczej)
292 - Helena Cholewa (Dom Pomocy Społeczej)
293 - Helena Pinkas (Dom Pomocy Społeczej)
294 - Urszula Gogoła (Dom Pomocy Społeczej)
295 - Beata Dziwir (Dom Pomocy Społeczej)
296 - Daniela Iwanowska (Dom Pomocy Społeczej)
297 - Ryszard macha (Dom Pomocy Społeczej)
298 - Łukasz Mirowski (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
299 - Andrzej Marczewski (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
300 - Agnieszka Klitkowska (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
301 - Anita Groblewska (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
302 - Piotr Seklecki (Dom Pomocy Społecznej - Kowal)
303 - Andrzej Harazin (Dom Pomocy Społecznej - Zawiercie)
304 - Leokadia Stromczyńska (Dom Pomocy Społecznej - Zawiercie)
305 - Mieczysława Gruca (Dom Pomocy Społecznej - Zawiercie)
306 - Maria Wdowiak (Dom Pomocy Społecznej - Bielawa)
307 - Bożena Klimczak (Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" - Ruja)
308 - Maria Matysiak (Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" - Ruja)
309 - Jadwiga Bartko (Dom Pomocy Społecznej - Tyszowce)
310 - Francziszek Wolanin (Dom Pomocy Społecznej - Tyszowce)
311 - Elżbieta Władyga (Dom Pomocy Społecznej - Tyszowce)
312 - Leokadia Borek (Dom Pomocy Społecznej - Rościsławice)
313 - Witold Sowa (Dom Pomocy Społecznej - Rościsławice)
314 - Władysław Dąbek (Dom Pomocy Społecznej - Rościsławice)
315 - Janusz Opyd (Dom Pomocy Społecznej - Rościsławice)
316 - Zofia Ciastoń (Dom Pomocy Społeczej)
317 - Leon Wilczyński (Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Tabita" - Konstancin-Jeziorna)
318 - Jadwiga Rogala (Dom Pomocy Społeczej)
319 - Maria Biernat (Dom Pomocy Społeczej)
320 - Marianna Piróg (Dom Pomocy Społeczej)
321 - Genowefa Wolny (Dom Pomocy Społeczej)
322 - Jacek Starzyczny (Dom Pomocy Społecznej Caritas - Bytom)
323 - Jan Kosiarski (Dom Pomocy Społecznej Caritas - Bytom)
324 - Iwona Polańska (Dom Pomocy Społecznej Caritas - Bytom)
325 - Teresa Pyrchała (Dom Pomocy Społecznej Caritas - Bytom)
326 - Anna Michalak (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek - Częstochowa)
327 - Zenon Dorczyński (Dom Pomocy Społecznej - Przytoczna)
328 - Arkadiusz Fedyszyn (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
329 - Arkadiusz Fedyszyn (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
330 - Ryszard Jakubiec (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
331 - Ryszard Jakubiec (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
332 - Ryszard Jakubiec (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
333 - Iwona Wojsław (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
334 - Irena Wilk (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
335 - Irena Wilk (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Lubiąż)
336 - Dariusz Dyduch (Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" - Kuźnia Nieborowska)
337 - Lucjan Pruski (Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" - Kuźnia Nieborowska)
338 - Henryk Maniura (Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" - Kuźnia Nieborowska)
339 - Krzysztof Olczyk (Dom Pomocy Społecznej - Nowogard)
340 - Jacek Molga (Dom Pomocy Społecznej - Nowogard)
341 - Paweł Nowicki (Dom Pomocy Społecznej - Nowogard)
342 - Ryszard Kłosowicz (Dom Pomocy Społecznej - Nowogard)
343 - Władysława Kowalska (Dom Pomocy Społeczej)
344 - Lucja Guza (Dom Pomocy Społeczej)
345 - Gertruda Bura (Dom Pomocy Społeczej)
346 - Maria Denisiuk (Dom Pomocy Społeczej)
347 - Janina Foryś (Dom Pomocy Społeczej)
348 - Sabina Urban (Dom Pomocy Społecznej - Tychy)
349 - Andrzej Bobrowski (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Sieniawka)
350 - Dagmara Niemeczek (Dom Pomocy Społecznej - Kraków)
351 - Tadeusz Siekierski (Dom Pomocy Społecznej - Kraków)
352 - Maria Stós (Dom Pomocy Społecznej - Kraków)
353 - Irena Berkowicz (Dom Pomocy Społecznej - Kraków)
354 - Aleksandra Michalska (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek - Częstochowa)
355 - Grażyna Siudzińska (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek - Częstochowa)
356 - Janina Wierszuk (Dom Pomocy Społecznej - Kożuchów)
357 - Marian Patkowski (Dom Pomocy Społecznej - Kożuchów)
358 - Wanda Późniał (Dom Pomocy Społecznej - Kożuchów)
 
   r strona główna
 
   r praca konkursowa

Praca nr 97
Autor: Maria Siewruk

Dom Pomocy Społecznej
63-100 Śrem, Psarskie, ul. Owocowa 8
tel. 61 283 44 81, fax 61 282 93 83


 
..