Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce


23-400 Biłgoraj, Teodorówka 1
tel./fax 84 686 06 44

woj. lubelskie
powiat biłgorajski
pokoje 2-, 3-osoboweopieka medyczna na miejscu bezpłatniezajęcia rehabilitacyjne w domuładne otoczenie domu typu ogród, park, lasminimalna opłata miesięczna: 1947 złodpłatność: 70% świadczeń

Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Słuchaj tekstu

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce funkcjonuje od 1957r. Usytuowany jest w powiecie biłgorajskim 6 km od miasta Biłgoraj, pomiędzy Wolą Małą a Wolaninami. Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 3,76 ha i jest otoczony lasem, co umożliwia mieszkańcom kontakt z naturą. Na terenie domu są trasy spacerowe, boisko sportowe, staw oraz plac zabaw.
Dom zlokalizowany jest w dwóch obiektach, tj. starym budynku wybudowanym przed rokiem 1847 oraz nowym obiekcie oddanym do użytku w 1994r.

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, łącznie z filiami, przeznaczony jest dla 195 osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także dla osób przewlekle chorych psychicznie (filia w Długim Kącie). Dom jest placówką koedukacyjną, stacjonarną.

Misją Domu jest dbanie o godność ludzką i szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie. Poziom funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców jest różny: od osób wymagających pełnej obsługi i opieki do osób wymagających jedynie opieki. Rozpatrywany on jest zawsze indywidualnie w stosunku do każdego mieszkańca.

W DPS Teodorówka mieszka 151 osób niepełnosprawnych intelektualnie, które zamieszkują cztery działy. Dobór mieszkańców na poszczególne działy odbywa się według następujących kryteriów:

  • płeć (dysponujemy 42 miejscami dla mężczyzn),
  • wiek (wydzieloną część naszego domu zamieszkują dzieci i młodzież do 18 r.ż..),
  • stopień niepełnosprawności intelektualnej,
  • poziom funkcjonowania społecznego,
  • schorzenia współwystępujące.

Kryteria te pozwoliły stworzyć bardziej homogeniczne grupy, co sprzyja lepszemu zrozumieniu problemów mieszkanek oraz właściwemu współżyciu w poszczególnych grupach.

Niezależnie od stopnia niepełnosprawności wszyscy mieszkańcy domu, tak jak zdrowi ludzie muszą mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby: fizjologiczne, poznawcze, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, wolności i miłości. W domu przyjęta jest zasada maksymalnego odejścia od instytucji na ile jest to możliwe. Mieszkańcy są gospodarzami domu, a personel jest po to, żeby świadczyć usługi w zaspokajaniu ich potrzeb.

Dom świadczy m.in. usługi określane mianem bytowych tj. zapewnia miejsce zamieszkania (pokoje 2-, 3-osobowe), wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości, ciepło, oświetlenie i itp.

Oprócz usług bytowych dom świadczy usługi społeczne. Są to usługi:

  • opiekuńcze - polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców;
  • wspomagające - polegające na podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców poprzez udział w zajęciach pracowni terapii zajęciowej oraz w zabiegach rehabilitacyjnych (do dyspozycji mieszkańców pozostaje 16 pracowni terapii zajęciowej oraz 2 sale rehabilitacyjne );
  • religijne - stwarzanie mieszkańcom możliwości aktywnego uczestniczenia i realizowania potrzeb religijnych zgodnie z wyznawaną religią ( na terenie domu zorganizowana została kaplica );
  • kulturalne - zapewnianie możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych zarówno na terenie domu jak i organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, stowarzyszenia i fundacje;
  • edukacyjne - zapewnienie możliwości realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Przy DPS funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy, który realizuje nauczanie mieszkańców objętych obowiązkiem szkolnym. Ośrodek jest finansowany przez zarząd Powiatu Biłgoraj, a funkcjonuje w udostępnionych przez DPS pomieszczeniach. Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Adresy placówek:
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, Teodorówka 1, 23- 400 Biłgoraj, tel. 084 686 06 44
Filia - Dom Rodzinny w Biłgoraju, ul. Zielona 95, 23- 400 Biłgoraj, tel. 084 686 33 69
Filia w Długim Kącie, Prefabet 5, 23- 460 Józefów, tel. 084 687 96 99
Odwiedzilo nas
29477 gosci
od
   r spacery
 
   r doradztwo

Skorzystaj z pomocy Centrum Doradztwa
w wyborze domu opieki
Fundacji www.domyopieki.pl

Jeśli:
• potrzebujesz pomocy
  w wyborze domu opieki,
• chcesz poznać naszą
  opinię o placówce,
• chcesz umówic się na
  wizytę w wybranym domu

skorzystaj z bezpłatnego doradztwa - pomocy naszych pracowników pod ogólnopolskim numerem:

790 500 924

lub jednym z poniższych:

Warszawa: 22 203 61 41
Kraków: 12 398 42 70
Bielsko-Biała: 33 444 67 80
Poznań: 61 624 34 34
Gdańsk: 58 732 25 30
Wrocław: 71 722 02 73


Czynne od pon. do pt.
w godz. 9 - 16

Zobacz :
www.fundacja.domyopieki.pl