Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce


23-400 Biłgoraj, Teodorówka 1
tel./fax 84 686 06 44

woj. lubelskie
powiat biłgorajski
pokoje 2-, 3-osoboweopieka medyczna na miejscu bezpłatniezajęcia rehabilitacyjne w domuładne otoczenie domu typu ogród, park, lasminimalna opłata miesięczna: 1947 złodpłatność: 70% świadczeń

Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Słuchaj tekstu

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce funkcjonuje od 1957r. Usytuowany jest w powiecie biłgorajskim 6 km od miasta Biłgoraj, pomiędzy Wolą Małą a Wolaninami. Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 3,76 ha i jest otoczony lasem, co umożliwia mieszkańcom kontakt z naturą. Na terenie domu są trasy spacerowe, boisko sportowe, staw oraz plac zabaw.
Dom zlokalizowany jest w dwóch obiektach, tj. starym budynku wybudowanym przed rokiem 1847 oraz nowym obiekcie oddanym do użytku w 1994r.

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, łącznie z filiami, przeznaczony jest dla 195 osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także dla osób przewlekle chorych psychicznie (filia w Długim Kącie). Dom jest placówką koedukacyjną, stacjonarną.

Misją Domu jest dbanie o godność ludzką i szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie. Poziom funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców jest różny: od osób wymagających pełnej obsługi i opieki do osób wymagających jedynie opieki. Rozpatrywany on jest zawsze indywidualnie w stosunku do każdego mieszkańca.

W DPS Teodorówka mieszka 151 osób niepełnosprawnych intelektualnie, które zamieszkują cztery działy. Dobór mieszkańców na poszczególne działy odbywa się według następujących kryteriów:

  • płeć (dysponujemy 42 miejscami dla mężczyzn),
  • wiek (wydzieloną część naszego domu zamieszkują dzieci i młodzież do 18 r.ż..),
  • stopień niepełnosprawności intelektualnej,
  • poziom funkcjonowania społecznego,
  • schorzenia współwystępujące.

Kryteria te pozwoliły stworzyć bardziej homogeniczne grupy, co sprzyja lepszemu zrozumieniu problemów mieszkanek oraz właściwemu współżyciu w poszczególnych grupach.

Niezależnie od stopnia niepełnosprawności wszyscy mieszkańcy domu, tak jak zdrowi ludzie muszą mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby: fizjologiczne, poznawcze, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, wolności i miłości. W domu przyjęta jest zasada maksymalnego odejścia od instytucji na ile jest to możliwe. Mieszkańcy są gospodarzami domu, a personel jest po to, żeby świadczyć usługi w zaspokajaniu ich potrzeb.

Dom świadczy m.in. usługi określane mianem bytowych tj. zapewnia miejsce zamieszkania (pokoje 2-, 3-osobowe), wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości, ciepło, oświetlenie i itp.

Oprócz usług bytowych dom świadczy usługi społeczne. Są to usługi:

  • opiekuńcze - polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców;
  • wspomagające - polegające na podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców poprzez udział w zajęciach pracowni terapii zajęciowej oraz w zabiegach rehabilitacyjnych (do dyspozycji mieszkańców pozostaje 16 pracowni terapii zajęciowej oraz 2 sale rehabilitacyjne );
  • religijne - stwarzanie mieszkańcom możliwości aktywnego uczestniczenia i realizowania potrzeb religijnych zgodnie z wyznawaną religią ( na terenie domu zorganizowana została kaplica );
  • kulturalne - zapewnianie możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych zarówno na terenie domu jak i organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, stowarzyszenia i fundacje;
  • edukacyjne - zapewnienie możliwości realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Przy DPS funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy, który realizuje nauczanie mieszkańców objętych obowiązkiem szkolnym. Ośrodek jest finansowany przez zarząd Powiatu Biłgoraj, a funkcjonuje w udostępnionych przez DPS pomieszczeniach. Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Adresy placówek:
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, Teodorówka 1, 23- 400 Biłgoraj, tel. 084 686 06 44
Filia - Dom Rodzinny w Biłgoraju, ul. Zielona 95, 23- 400 Biłgoraj, tel. 084 686 33 69
Filia w Długim Kącie, Prefabet 5, 23- 460 Józefów, tel. 084 687 96 99
Odwiedzilo nas
28362 gosci
od
   r doradztwo

• potrzebujesz pomocy w wyborze domu opieki,

• chcesz poznać naszą opinię o placówce,

• chcesz umówic się na wizytę w wybranym domu

skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji

Warszawa
790 500 927, 22 201 27 57

Kraków

790 500 161, 12 398 42 70

Poznań
790 500 261, 61 624 34 34

Gdańsk
790 500 925, 58 732 25 30

Bielsko-Biała
790 500 922, 33 444 67 80

pn.-pt. w godz, 9-16

Zobacz :
www.fundacja.domyopieki.pl