Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie


09-120 Nowe Miasto, Karolinowo 38
tel. 23 661 44 91, 23 661 44 92
e-mail: dpskarolinowo@domypomocy.pl
www.dpskarolinowo.domypomocy.pl
woj. mazowieckie
powiat płoński
dom dla 40 osóbpokoje 1-, 2-osoboweopieka medyczna na miejscu bezpłatniezajęcia rehabilitacyjne w domuudogodnienia dla osób niepełnosprawnychinstalacja przywoławcza w pokojachładne otoczenie domu typu ogród, park, lasminimalna opłata miesięczna: 1938 złodpłatność: 70% świadczeń

Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Słuchaj tekstu

Słowo Dom, słowo, które wywołuje emocje, powoduje nostalgię i zadumę nad tym
co minęło. Przymykając oczy, jak w kadrze z filmu przewijają się obrazy z
minionych lat. Przypominamy sobie o tym wszystkim czym były dla nas dni,
miesiące, lata, które już za nami...

Słowo Dom to słowo, które sprawia, że pojawia się ciepły uśmiech na twarzy.
Choć są to chwile, które minęły. To my chcemy, by nadal słowo Dom –
kojarzyło się z ciepłem, bezpieczeństwem i miłością drugiego człowieka, by
nadal wywoływało uśmiech na twarzy. Staramy się by był to "nasz
wspólny Dom", "nasz Dom w Karolinowie".

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004
nr 64, poz. 593). Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w
codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w
kolejności:

  1. mieszkaniec domu;
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;

przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku opłat,
jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  2. małżonek oraz zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
    w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy
    społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą
opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej
kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta
powiatu, na terenie którego jest usytuowany dom.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Karolinowie w
roku 2007 wynosi 1938 zł.

DPS w Karolinowie działa od 2003r. Jest placówką stacjonarną tj. pobytu
stałego dla 40 osób przewlekle somatycznie chorych.

DPS w Karolinowie usytuowany jest na terenie wiejskim w odległości 25km od
miasta Płońsk i tyle samo od Ciechanowa. Ogólna powierzchnia zajmowanego
terenu wynosi 1,78 ha, zaś użytkowa obiektu 1902,8 m. Jest to miejsce ciche
i spokojne, przy drodze w pobliżu lasu, choć i kawałkiem lasu na terenie
Domu.

Nasz dom jest jednopiętrowy. Już w projekcie założono jego bezbarierowość
dla osób niepełnosprawnych. Do komunikacji pionowej został zainstalowany
dźwig osobowy typu szpitalnego. Na korytarzach zainstalowane są poręcze. Dom
posiada instalację elektryczną, wodną, cieplną, p/poż, przyzywową,
telefoniczną i telewizyjną oraz własną biologiczno – mechaniczną
oczyszczalnię ścieków. Pensjonariusze mieszkają w pokojach jedno bądź
dwuosobowych z łazienkami umieszczonymi przy pokojach. Na terenie Domu
znajdują się również m.in.: 2 świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny, 2
pracownie terapii zajęciowej, w jednej z nich znajduje się domowa
biblioteczka, sala rehabilitacyjna, wyposażona w nowoczesny sprzęt do
rehabilitacji, gabinet zabiegowy, jadalnia, pralnia. W Domu znajduje się
kaplica, do której są dwa wejścia jedno z Domu, drugie z zewnątrz.
Mieszkańcy mają także do swojej dyspozycji 2 podręczne kuchenki, znajdujące
się obok kącików wypoczynkowych.

Niewątpliwie naszym celem jest to, by w naszym Domu każdy jego mieszkaniec
pozostawał jak najdłużej samodzielny i niezależny, by umiał się zaadaptować
i zaakceptować nowy etap życia. Dlatego też działa terapia zajęciowa, która
ma na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej
naszych mieszkańców. Terapeuci wraz z opiekunami starają się zorganizować
czas wolny proponując szeroki zakres zajęć. Dzienny plan pracy z
mieszkańcami dostosowuje się do istniejących warunków, z jednej strony
możliwości psychicznych i zdrowotnych mieszkańców w danym dniu, z drugiej
zaś warunków pogodowych.
Odwiedzilo nas
27323 gosci
od 2007-01-30
   r spacery
 
   r doradztwo

Skorzystaj z pomocy Centrum Doradztwa
w wyborze domu opieki
Fundacji www.domyopieki.pl

Jeśli:
• potrzebujesz pomocy
  w wyborze domu opieki,
• chcesz poznać naszą
  opinię o placówce,
• chcesz umówic się na
  wizytę w wybranym domu

skorzystaj z bezpłatnego doradztwa - pomocy naszych pracowników pod ogólnopolskim numerem:

790 500 924

lub jednym z poniższych:

Warszawa: 22 203 61 41
Kraków: 12 398 42 70
Bielsko-Biała: 33 444 67 80
Poznań: 61 624 34 34
Gdańsk: 58 732 25 30
Wrocław: 71 722 02 73


Czynne od pon. do pt.
w godz. 9 - 16

Zobacz :
www.fundacja.domyopieki.pl