Astma ma związek z komórkami hybrydowymi

Odkrycie nowej klasy komórek odpornościowych może się przyczynić do lepszego leczenia chorób i pomóc w wyjaśnieniu przyczyn niepowodzeń dotychczasowych terapii - informuje "New Scientist."
Z astmą mamy do czynienia, gdy komórki odpornościowe wymykają się spod kontroli i uwalniają cytokiny - substancje o działaniu zapalnym. Pod wpływem cytokin wydziela się mnóstwo śluzu, zatykającego płuca.

Za głównego winowajcę uważano dotąd komórki pomocnicze (TH2) oraz wydzielane przez nie cytokiny, jednak same nie byłyby w stanie wywołać astmy. W zeszłym roku Omid Akbari i jego koledzy z Childrens Hospital w Bostonie odkryli dużą liczbę komórek NKT w płucach osób ciężką astmą, natomiast niemal nie było ich w zdrowych w płucach. Wydaje się, że NKT mogą przyczyniać się do rozwoju astmy co najmniej w tym samym stopniu, co TH2. Także komórki NKT wytwarzają takie same cytokiny, co TH2, jednak uwalniają je szybciej i w większych ilościach. NKT są hybrydami - zabijają zarazki, ale też wiążą się z antygenami, czyli obcymi substancjami wyzwalającymi odpowiedź immunologiczną.

Ostatnio zespół Akbariego zastosował lek zwany DPPE-PEG do zahamowania działania komórek NKT u myszy i wykazał, że zapobiegają astmie na tle alergicznym. Ponieważ DPPE-PEG ma już aprobatę AS Food and Drug Administration, badania kliniczne mogą się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Wyniki badań mogą wyjaśnić, dlaczego niektóre osoby z astmą są oporne na konwencjonalne leki, na przykład kortykosterydy - które nie hamują działania NKT.

Okazało się przy okazji, że w odróżnieniu od innych komórek odpornościowych, które wiążą się z białkami NKT wiążą się z glikolipidami - cząsteczkami z budowanymi z tłuszczów i cukrów. Jak dotąd poznano niewiele glikolipidów -antygenów, - głównie w pyłku roślin i bakteriach. Być może bakterie są współwinne występowania astmy.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.