Sprzątając można nabawić się astmy

Niewinne, cotygodniowe sprzątanie domu może wystarczyć, aby nabawić się astmy. Winne są środki czyszczące i odświeżacze powietrza w aerozolu - wynika z nowych badań opublikowanych w "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine".
Ryzyko tej choroby wzrasta z powodu stosowania środków czyszczących i odświeżaczy powietrza w aerozolu nawet tylko raz w tygodniu - ustalili naukowcy.

Intensywne wykorzystanie takich produktów już wcześniej wiązano z astmą, rozwijającą się jako choroba zawodowa. Najnowsze badania każą jednak podejrzewać, że groźne jest nawet ich sporadyczne użycie.
 
Z badania wynika, że ryzyko pojawienia się astmy rosło tym bardziej, im częściej sprzątano, i im więcej różnych aerozoli używano. Największe ryzyko niesie stosowanie: odświeżaczy powietrza, środków do czyszczenia mebli i szkła - wszystkich w aerozolu.

Kontakt z tymi środkami może odpowiadać nawet za 15 proc. (lub za jeden na siedem przypadków) astmy u dorosłych - sugerują naukowcy.

Przeciętnie ryzyko tej choroby było o 30-50 proc. wyższe u osób regularnie stosujących środki w aerozolu niż u pozostałych.

Autorzy badania, dr Jan-Paul Zock i jego zespół z Municipal Institute of Medical Research w Barcelonie oznajmili, że chcieli określić biologiczny mechanizm związany ze zwiększonym ryzykiem choroby.

- Klinicyści powinni być świadomi tego, że środki czystości wykorzystywane w domach mogą dawać objawy ze strony układu oddechowego i mogą powodować astmę - zaznaczył dr Kenneth Rosenman, profesor medycyny pracy i środowiskowej na Michigan State University.

- Nawet u jednej czwartej osób, które w związku z pracą mają kontakt ze związkami chemicznymi, np. środkami czyszczącymi w aerozolu, może się rozwinąć astma jako choroba zawodowa - podkreśliła Victoria King z Asthma UK.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.