Wariant genu związany z astmą u dzieci

Różnice w ekspresji genu ORMDL3 mają wpływ na rozwój astmy wieku dziecięcego - informują naukowcy z Londynu na łamach pisma "Nature".
Autorzy badań sugerują, że gen powinien zostać zbadany w dużej grupie pacjentów z tym rodzajem astmy. Na rozwój astmy składają się słabo poznane czynniki genetyczne i środowiskowe.

William Cookson z National Heart and Lung Institute w Wielkiej Brytanii i Mark Lathrop z Centre National de Genotypage we Francji wraz z kolegami szukali genów odpowiedzialnych za astmę wieku dziecięcego. Przeanalizowali cały genom w poszukiwaniu polimorfizmu (różnic w budowie) pojedynczych nukleotydów budujących DNA. Porównali próbki DNA od tysiąca pacjentów i osób zdrowych i wykazali, że jest kilka miejsc na chromosomie 17, które są związane z badanym typem astmy.

Ponadto, odkryli, że różnice w budowie pojedynczych nukleotydów związane z astmą wieku dziecięcego mają wpływ na poziom ekspresji genu ORMDL3.

ORMDL3 jest trzecim z nowej grupy genów, których dokładna funkcja nie jest znana - prawdopodobnie koduje białko błonowe zakotwiczone wewnątrz komórki w obrębie struktury o nazwie siateczka śródplazmatyczna.

Autorzy pracy sugerują, że interakcje pomiędzy działaniem genu ORMDL3 a środowiskowymi czynnikami ryzyka dla astmy powinny zostać szczegółowo zbadane w ramach dużych projektów badawczych.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.