Do lekarza z wyciągiem

ZUS: Dokumentowanie Świadczeń emerytów i rencistów

Około 2 mln emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z ZUS za pośrednictwem banków może zostać zmuszonych do przedstawiania wyciągów bankowych w przychodniach, szpitalach lub w czasie kontroli biletów w autobusie czy tramwaju.

Istnieje poważne ryzyko, że emeryt lub rencista posiadający ROR, chcąc zapisać się do lekarza lub uzyskać pomoc w szpitalu, będzie musiał przedstawić wyciąg bankowy z ostatniego miesiąca.

Zdaniem Andrzeja Troszyńskiego z Biura Prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia podstawą do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych już obecnie jest odcinek renty (lub emerytury) lub wyciąg bankowy. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Problem jednak w tym, że karty te używane są tylko na Śląsku. Do czasu wprowadzenia ich w całej Polsce obowiązuje art. 215 ust. 2, który stwierdza, że w przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest odcinek przekazu lub wyciąg. Ustawodawca nie zdefiniował jednak tego pojęcia. Nie wiadomo, co będą musieli zrobić renciści i emeryci, którzy ze względu na niskie koszty zdecydowali się na założenie konta w banku internetowym. Co w ich przypadku będzie dowodem ubezpieczenia?

Wyciąg bankowy, jaki otrzymuje emeryt lub rencista, zawiera, obok adresu zamieszkania właściciela, pełny (a nie skrócony) numer rachunku oraz saldo. Zawiera on wykaz wszystkich operacji przeprowadzonych przez właściciela konta.

Jedną z nich jest świadczenie przesyłane przez organ rentowy z podanym numerem decyzji oraz jego wysokością. Nie ma natomiast żadnej informacji o opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, co swego czasu było koronnym argumentem przemawiającym za przedstawianiem odcinków renty lub emerytury w przychodniach, szpitalach lub sanatoriach.

Według Andrzeja Jakubiaka, dyrektora Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego, jest wielce prawdopodobne, że jeśli doszłoby do sytuacji, w których wyciągi z rachunków bankowych zastąpiłyby odcinki rent i emerytur wystawiane przez ZUS, to korzystanie z nich w tego rodzaju sytuacjach wymuszałoby ujawnienie przez emerytów i rencistów informacji chronionych tajemnicą bankową.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.