Na czym polega koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w UE?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego oznacza:

  • zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo (obywatele z innych państw członkowskich mają takie same prawo do świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego, jak obywatele kraju, w którym przebywają),
  • zachowanie praw nabytych (okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania w poszczególnych krajach członkowskich są sumowane i brane pod uwagę przy wyznaczaniu wysokości emerytury lub renty).

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.