Sytuacja finansowa osób starszych

W obliczu zmieniającej się w Polsce sytuacji politycznej, każdy z nas powinien martwić się o to jaką starość będzie miał. Obecnie jest ona dość niepewna pod względem finansowym. Choć nowy rząd chce obniżyć wiek emerytalny, będzie wiązało się to z obcięciem wysokości emerytur nawet o 30%. Warto zastanowić się, jak wygląda sytuacja finansowa osób starszych.

Osoby starsze bardzo silnie odczuwają brak stabilizacji materialnej niż osoby młode. W końcu, młode osoby mogą zakasać rękawy i udać się do pracy. Osoby starsze takiej możliwości nie mają ze względu na swoje zdrowie. Poza tym, kto tak naprawdę zatrudniłby taką osobę w dzisiejszych czasach? Praktycznie nikt. Dzięki dobrej sytuacji finansowej, osoby starsze stają się bardziej niezależne. Czują się również lepiej, ponieważ odchodzi im kolejne zmartwienie. Jednak, to zdarza się coraz rzadziej. Coraz więcej osób starszych martwi się o swoją przyszłość finansową czy na roli.

Świadczenia emerytalne i rentowe są najczęściej jedynym źródłem utrzymania osób starszych. Mogą one jedynie utrzymywać się jeszcze z takich źródeł jak dochody z gospodarstw rolnych, pomoc od dzieci oraz praca zawodowa. Warto również podkreśli, że choć osoby starsze mają dostęp do emerytur i rent, ich sytuacja finansowa w Polsce jest znacznie gorsza niż w innych krajach. W Polsce świadczenia społeczne nie są wysokie, ponad połowa osób otrzymuje świadczenia na pograniczu czy poniżej przeciętnej płacy w gospodarce narodowej. Sytuacja finansowa osób starszych jest także uzależniona od tego czy są osobami prowadzącymi oddzielne gospodarstwo domowe czy też zamieszkują z innymi członkami rodziny. Jedynie 40% badanych starszych osób uważa, że ich sytuacja materialna jest zadowalająca. Pozostała grupa ocenia ją jako słabą lub bardzo złą. Zdecydowanie, taka sytuacja powinna ulec zmianie. Osoby starsze nie powinny martwić się o kwestie finansowe. Powinny być na zasłużonym wypoczynku, na którym powinny żyć godnie po latach przepracowanych w różnych firmach.

Oczywiście, taki problem powinien być również rozwiązywany w gronie rodziny. Nie ma co liczyć na państwo. Trzeba wspomagać swoich dziadków lub rodziców, jeśli tylko mamy takie możliwości finansowe. Dzięki temu, będą oni się czuli stabilnie i nie będą musieli się martwić o jutro. Przynajmniej kwestie finansowe nie będą spędzały im snu z powiek. Zdecydowanie, jest to ważne, aby starsza osoba czuła, że ma od swoich najbliższych wsparcie, także to finansowe. Zdecydowanie, dzięki temu, można będzie powiedzieć, że starsza osoba przez to będzie dłużej żyła.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.