Chelatacja. Efektywne leczenie miażdżycy

REWITALIZACJA - powrót sił życiowych.

Metoda lecznicza rozpuszczająca blaszki miażdżycowe w naczyniach krwionośnych, jak dotychczas pierwsza metoda eliminująca źródło wolnych rodników w ustroju.

Jest to nowa w Polsce procedura lecznicza, która szczególnie korzystnie i skutecznie wpływa na zdrowie osób z poważnymi komplikacjami krążeniowymi, takimi jak: zawał mięśnia sercowego, przebyty lub zagrażający udar mózgu czy bóle niedokrwienne kończyn dolnych wywołując zdrowotnie zjawisko zwane REWITALIZACJĄ czyli powrotem sił życiowych. Większość ludzi, którzy z powodu choroby czują się znacznie starzej niż by to wynikało z ich wieku stwierdza, że po terapii chelatowej poprawia się ich sprawność biologiczna tak jakby ujęto im 5 lub nawet więcej lat.

Procedura ta jest stosowana z wielkim powodzeniem już przez dziesiątki lat w USA. Jedyne jej ograniczenia polegają na tym, że trzeba znaleźć wykwalifikowanego lekarza do jej przeprowadzenia zgodnego ze sztuką lekarską. Na skuteczną kurację wymaganych jest 20-30 kroplówek. Zabieg taki to standartowy wlew kroplowy z EDTA jako zasadniczy środek leczniczy. Pozostałe komponenty kroplówek mają ważne działanie wspomagające i utrwalające działanie główne.
 
Co to jest chelatacja?
Nazwa pochodzi od greckiego słowa chele, co oznacza pazur albo kleszcze, szczypce kraba. Związki chelatowe powstają wówczas, gdy następuje trwałe połączenie substancji organicznej z jonem metalu co najmniej dwuwartościowego. Taką substancją jest właśnie EDTA - syntetyczny - sztuczny - aminokwas stosowany już w latach 50 do leczenia zatruć metalami ciężkimi, ołowiem i rtęcią.

Terapią z udziałem chelatacji osiąga się podobny efekt zdrowotny jak podczas długotrwałej głodówki leczniczej, ale unika się niedogodności głodowania. Głodówki, pomimo generalnie pozytywnego wpływu na zdrowie, nie są jednak w stanie usunąć z ustroju zalegających tam od wielu lat w nadmiarze złogów metali ciężkich, co z powodzeniem uzyskujemy ww. terapią.
Wobec powyższego, kurację z udziałem chelatacji, która w pewnych kwestiach przewyższa pozytywnie zdrowotny wpływ głodówki leczniczej śmiało można by uznać za przepustkę do zdrowej długowieczności.

Kuracja powoduje:
„Oczyszczenie” naczyń krwionośnych ze złogów lipidowo-cholesterolowych, ponieważ usuwając z blaszek miażdżycowych wapń, powoduje ich płynne rozpuszczanie się. Uwapnione złogi miażdżycowe, w miarę ich, trwających lata narastania, utrudniają coraz bardziej swobodny przepływ krwi, a tym samym doprowadzanie tlenu i substancji odżywczych do tkanek i komórek. Liczne badania wykazały wyraźny pozytywny efekt terapii z udziałem chelatacji na stan oraz drożność naczyń krwionośnych. Poprawa przepływu krwi rozpoczyna się od najdrobniejszych naczyń.

Miażdżyca naczyń mózgowych prowadzić może do ostrego niedotlenienia mózgu i w konsekwencji do udaru mózgu, a przewlekłe niedotlenienie - do zmian otępiennych. Po ww. terapii następuje wyraźna poprawa ukrwienia mózgowia, a tym samym zapobiegamy wystąpieniu udaru i zmian otępiennych.

Miażdżyca naczyń wieńcowych prowadzi do zawału serca. Po terapii ww. leczeniu następuje zdecydowana poprawa funkcji serca.

Miażdżyca naczyń kończyn dolnych wywołuje bóle niedokrwienne, jak również powoduje zgorzel i konieczność amputacji (zwłaszcza u chorych na cukrzycę).Chorzy po ww. kroplówkach z udziałem EDTA bardzo często unikają tych operacji.

Miażdżyca drobnych naczyń gruczołów doprowadzająca do ich gorszego ukrwienia, bardzo często osłabia czynności płciowe. Kuracja z udziałem chelatacji poprzez poprawę ukrwienia gruczołów czynność tę zdecydowanie poprawia.

Cząsteczki i jony metali ciężkich są źródłem nieustannie katalizującym wolne rodniki, które z kolei biorą aktywny udział we wszelkich chorobach o podłożu zwyrodnieniowym jak również w carcinogenezie, czyli w procesie powstawania raka. Głównymi źródłami NADMIARU toksycznych metali są m.in. spaliny z pojazdów, dymy z fabryk, pyły z cementowni, w nadmiernych ilościach dym tytoniowy, chemiczne środki ochrony roślin, farby, zjadane przez nas środki konserwujące żywność. Jest to szczególnie ważne dla osób mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich lub w pobliżu fabryk chemicznych, właśnie tam w szczególności spotykamy nadmiar tych metalicznych czynników w organizmach ludzi.

Chorzy już w trakcie przeprowadzanych wlewów kroplowych zwykle zgłaszają ustępowanie szumu w uszach, poprawę słuchu, wzroku, pamięci, zmniejszenie się dolegliwości bólowych kończyn dolnych, lepszą wydolność fizyczną, poprawę wydolności płciowej, poprawę stanu skóry i włosów, niektórzy nawet już po pierwszych kroplówkach. Wszystkie te objawy są jednoznacznymi znakami pomyślnie przebiegającej REWITALIZACJI.

Zakład Opiekuńczo-Medyczny "ŁAD-MED" Sp. z o.o.
Pensjonat "Łady"
96-520 Iłów, Łady 7
tel. 24 277 40 71
tel. kom.: 0601 803 830
e-mail: pensjonat@lad-med.pl
www.lad-med.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.