Choroba Parkinsona zaburza pracę mitochondriów

Mutacje dwóch genów zaangażowanych w rozwój choroby Parkinsona wpływają na działanie centrów energetycznych komórek - mitochondriów, w warunkach stresowych - informują naukowcy z Londynu na łamach pisma "Nature Cell Biology". To odkrycie powinno pomóc zrozumieć mechanizm obumierania neuronów w mózgach chorych na Parkinsona.
Julian Downward wraz z kolegami z Cancer Research badali enzym Omi występujący w mitochondriach. Utrata tego białka prowadzi do rozwoju choroby przypominającej chorobę Parkinsona. Naukowcy odkryli, że enzym Omi jest regulowany przez produkt genu PINK1, o którym wiadomo że jest związany z jednym z rodzajów choroby Parkinsona.

Badacze wykazali także, iż w odpowiedzi na różne, trudne dla komórek warunki, PINK1 warunkuje ochronę mitochondriów przez białko Omi i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie komórek. Ponadto odkryli, że współpraca tych dwóch białek jest zaburzona w mózgach pacjentów chorych na Parkinsona, u których gen PINK1 jest zmutowany.
 
Odkrycie tej zależności pozwala przypuszczać, że w normalnym zdrowym mózgu białka PINK1 i Omi chronią mitochondria i zapobiegają śmierci komórek nerwowych w trudnych warunkach. Zdaniem autorów pracy otrzymane przez nich wyniki sugerują, że rozwój choroby Parkinsona jest związany z większą śmiertelnością neuronów w warunkach stresu komórkowego.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.