Nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze u ludzi starszych to zmiany miażdżycowe w tętnicach. Naczynia stawiają opór w stosunku do krwi krążącej a serce opór ten musi pokonać.

   W zwężonych, stwardniałych tętnicach opór jest znacznie większy, rośnie więc wartość ciśnienia skurczowego. By pokonać opór naczyń, serce musi wykonać większą pracę - rośnie ciśnienie rozkurczowe.

   Ciśnienie ulega również podwyższeniu w stanach pobudzenia fizycznego (praca fizyczna, bieg) oraz psychicznego (radość, strach). Prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego jest różna dla różnych ludzi. Umownie przyjmuje się graniczna wartość 150 mmHg/90 mmHg

   U ludzi starszych najczęściej wzrasta ciśnienie skurczowe, bez występowania bólu i zawrotów głowy, szumu w uszach. Świadczy to o istnieniu zmian miażdżycowo - nadciśnieniowych w narządach.

  U osób starszych niebezpieczne są spadki ciśnienia, mogące powodować zakrzepy w mózgu, doprowadzając do niedokrwienia mózgu z porażeniem.

Zalecenia dla chorego:

•  należy prowadzić uregulowany tryb życia
•  stworzyć warunki spokoju i odpoczynku
•  wykluczyć wysiłek fizyczny i stres
•  przestrzegać diety lekkostrawnej i niskotłuszczowej
nie należy rano nagle wstawać z łóżka - najpierw siadając opuścić nogi i dopiero po chwili siedzenia - wstawać


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.