Przewlekła niewydolność krążenia

W wieku starczym przyczyną przewlekłej niewydolności krążenia są: miażdżyca, długo trwające nadciśnienie tętnicze, przewlekłe choroby serca, choroby płuc z niedotlenieniem.

Może to być niewydolność lewej komory serca, pod postacią dychawicy oskrzelowej, objawiającej się dusznością wysiłkową potem napadową. Oddech jest utrudniony, chwilami bezdech. Przeważają objawy niewydolności oddechowej.

Niewydolność prawej komory serca objawia się sinicą warg, koniuszka nosa, małżowin usznych, paznokci oraz obrzękiem nóg. Są to objawy obwodowego zastoju krwi żylnej.

   

Chorzy z niewydolnością krążenia wymagają starannej pielęgnacji oszczędzającej. Należy im zapewnić wygodną, wysoka pozycję w łóżku, dostęp świeżego powietrza. Dieta lekkostrawna, nie wzdymająca. Nie wolno im, ani w ich obecności palić papierosów. Należy dbać o regularne wypróżnianie, higienę osobistą i czystość w otoczeniu. Choroby ludzi starszych postępują wolno, gdyż wolniejsze są wszystkie procesy życiowe. Trudniejsze jest jednak leczenie z powodu nie podejmowania walki z choroba przez sam organizm.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.