Studia przypadków pielęgniarskich

PACJENT

   
 • Pacjentka KL, kobieta, lat 78 rasy białej, chora na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze z rozpoznaniem udaru mózgu z lewostronnym niedowładem. Stan ogólny pacjentki średnio-ciężki, leżąca, niezdolna do zmiany pozycji, przytomna z afazją ruchową, reaguje na imię i nazwisko. Spędziła w szpitalu na Oddziale Neurologicznym 4 tygodnie głównie w pozycji leżącej na plecach.
 •  
 • następnie pacjentka została przyjęta na Oddział Medycyny Paliatywnej

RANA

   
 • Otwarta rana pełnej grubości skóry w okolicy krzyżowej o wielkości 48 mm x 43 mm i głębokości 11 mm rozciągająca się w kierunku tkanki podskórnej. W dnie rany obszary żółtej, rozpływnej martwicy i zlepów włóknika, bez intensywnego zapachu. Na obrzeżu rany tkanka ziarninowa. Brzegi rany podminowane, nie związane z dnem rany.
 •  
 • Wysięk o charakterze surowiczym w ilości umiarkowanej.
 •  
 • Skóra w okolicy rany –zaczerwieniona,
 •  
 • Słaby ból podczas zmiany opatrunku /VAS- 2/
 •  
 • Ostatnio leczona gazikami nasączonymi Polseptolem zmienianymi 2 x dziennie
 •  
 • Brak cech gojenia rany, wykonano zdjęcie /26.06.2006/

DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA:

   
 • przerwanie ciągłości skóry na całej jej grubości
 •  
 • brak cech infekcji rany
 •  
 • niewielki ból podczas zmiany opatrunków

OPIEKA:

   
 • Zastosowanie leczenia mającego na celu: oczyszczenie rany i likwidację bólu
 •  
 • Zastosowanie leków przeciwbólowych w celu zmniejszenia bólu
 •  
 • Zastosowanie nowoczesnych metod profilaktyki przeciwodleżynowej.
 •  
 • Zastosować środki mające poprawić stan skóry wokół rany
 •  
 • Higiena i codzienna ocena skuteczności profilaktyki przeciwodleżynowej

CEL:

   
 • Oczyścić ranę
 •  
 • Zapobiec ewentualnej infekcji rany
 •  
 • Zmniejszyć dolegliwości bólowe
 •  
 • Doprowadzić do zagojenia rany
 •  
 • Prowadzić prawidłową profilaktykę przeciwodleżynową
 •  
 • Poprawić jakość życia pacjentki

LECZENIE:

   
 • Leczeniem z wyboru jest zastosowanie środka powodującego oczyszczanie rany - Octenisept, zmiana opatrunku 3 razy dziennie. Codzienna obserwacja rany ze względu na proces oczyszczania.
 •  
 • Pielęgnacja skóry wokół rany- Barrier Cream /Tena/
 •  
 • Profilaktyka przeciwodleżynowa
 •  
 • Prowadzenie prawidłowego odżywiania i supplementacji Wit. C

PRZEBIEG PROCESU GOJENIA SIĘ RANY:

   
 • Po 1 tygodniu zaobserwowano oczyszczenie dna rany, żywoczerwona, czysta ziarnina z dwoma zlepami włóknika, nieznaczne zwiększenie długości i głębokości rany po oczyszczeniu.
 •  
 • przejście na leczenie opatrunkami hydrokoloidowymi – Granuflex pasta pokryte płytką
 •  
 • Po 8 tygodniach całkowite oczyszczenie rany, żywe ziarninowanie od dna, ilość wysięku mała. Utrzymano leczenie opatrunkami hydrokoloidowymi  zmienianymi co 3-4 dni.
 •  
 • Po 12 i 16 tygodniach żywe ziarninowanie, naskórkowanie, obkurczanie rany, zmniejszenie jej wymiarów
 •  
 • leczenie opatrunkiem hydrokoloidowym Granuflex kontynuowano do wyleczenia rany /tydzień 19/

ocena rany chora KL


  Zobacz artykuł w PDF: odlezyny.pdf

 


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.