Ergoterapia

Celem jest - przywrócenie do normy procesów psychicznych oraz jak najpełniejszego włączenia się do normalnego życia

Formy i techniki:
Terapia zabawowa--- stosowana dla dzieci dla których zabawa jest główną formą aktywności. Jest to działanie spontaniczne, bez wyznaczonego celu. Jednym cel to by podopieczny wykonywał czynność, która sprawia mu przyjemność.
Celem terapeuty jest wykreowanie środowiska do zabawy oraz Udostępnienie zabawek.

Program składa się z 3 części:

 1. zabawy kształtujące wzorce ruchowe elementarnych czynności manipulacyjnych
 2. dobór zabaw, w których dochodzi do procesu skojarzeń wzrokowe wzrokowo-ruchowe w ramach wykonywania czynności graficznych
 3. zabawy, w których dochodzi do kształtowania wzrokowej orientacji przestrzennej, podczas różnorodnych zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych.

Terapia zajęciowa - czynność o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych
Mające na celu przywrócenie lub usprawnianie czynności
Fizycznych i psychicznych.
Zalecana przez lekarza, prowadzona przez osoby przygotowane do tej formy pracy.
Ma określony sposób wykonywania czynności oraz cel lecz nie  konkretny czas. Chodzi o to by pacjent był aktywny na zajęciach. Przeznaczona dla osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych ruchowo.

3 aspekty:

 1. może usprawniać fizycznie
  1. odpowiednio dobrane zajęcia spełniające podstawowe zadania usprawniana zalecane prze lekarza,
  2. ma duże znaczenie przy osłabieniach i niedowładach mięśni,
  3. choroby przewlekłe (np.: zapalenie stawów, gruźlica...),
  4.  profilaktyka - zapobiega osłabieniu organizmowi
 2. usprawnianie psychiczne
  1. przez pracę łatwiej dochodzi się do akceptacji własnego kalectwa, do szybszego przystosowania się, wzrost samooceny itd.
 3. aspekt związany z wyborem
  1. poznanie, odkrycie nowych sposobów pracy, nowych umiejętności

Planując zajęcia uwzględnia się:

  1. chorobę/ niepełnosprawność
  2. wskazania medyczne (lekarskie, rehabilitacyjne
  3. aktualny stan zdrowia
  4. przeciwwskazania medyczne
  5. poziom rozwoju intelektualnego
  6. wiek- rodzaj terapii
  7. stworzenie poczucia bezpieczeństwa
  8. osobę terapeuty (zainteresowania, kreatywność)
  9. umiejętność prostego i jasnego przekazywania poleceń
  10. zabezpieczenia warunków bazowych ( lokal, stanowisko pracy) 

Terapia pracą--- przeznaczona dla osób dorosłych lub niedostosowanych społecznie. Ma określony cel, sposób i czas wykonywania Zadania, które ma być społecznie uzyteczne.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.