Kinezyterapia

Leczenie ruchem- różne ćwiczenia--- formy: indywidualne, grupowe

Kiedy stosuje się?
Kinezyterapia najczęściej stosowana jest:

 • w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu
 • w zespołach bólowych kręgosłupa
 • po udarach mózgu, po zawale serca
 • w niektórych chorobach układu oddechowego
 • w chorobach reumatoidalnych
 • po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej, przed porodem...

Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np.: w zachowawczym leczeniu wad postawy) lub jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego, może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu.
W większości, nawet drobnych urazów narządu ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawową formą leczenia, powinno się ją zastosować po zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim.
Kinezyterapię często łączy się z innymi formami leczenia w tym metodami fizjoterapii w celu zwiększenia efektu terapeutycznego

W jakim celu stosuje się kinezyterapię ?
Stosowanie kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji,  zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa) lub przywraca już utracone, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega

Badania dla potrzeb kinezyterapii:

 • Badania podmiotowe
 • Dane personalne
 • Dane środowiskowe
 • Informacje o obecnej chorobie pacjenta ( dane dotyczące niepełnosprawności, przyczyny, czy osoba była rehabilitowana , pytanie o choroby poważniejsze występujące w rodzinie, czy dana osoba jest obciążona dodatkowymi chorobami, czy jest zaopatrzona w sprzęt rehabilitacyjny)
 • Na koniec wywiadu : czy jest wskazana dalsza rehabilitacja, dalsze zalecenia i uwagi
 • Badania przedmiotowe
 • Badanie orientacyjne,  wzrokowe (wady postawy, sposób poruszania się, ruchy mimowolne, asymetria, zabarwienia, stan skóry)
 • Badanie siły mięśni ( 6stopniowa skala)
 • Badanie palpacyjne (dotykowe)-
 • Ustalenie zakresu ruchu w stawach ( goniometr- mierzy ruchomość stawów)
 • Badanie statyczne (proporcje, symetria, pomiary linijne długości poszczególnych części narządów ruchu)
 • Badanie dodatkowe
 • Ocena rozwoju fizycznego i morfologicznego (stopień odżywienia, wydolność ogólnoustrojowa)
 • Zdjęcia rentgenowskie, EKG, tomografia komputerowa oraz inne badania specjalistyczne

Proces :

Zapoznanie się z badaniami

  • poznanie danego przypadku (poszczególnej jednostki chorobowej)
  • odpowiedni wybór ćwiczeń

Miejsca:

 • Placówki typu otwartego- przychodnie, poradnie
 • Placówki typu zamkniętego- szpitale
 • Sala gimnastyczna w formie grupowej
 • Dom
 • Ćwiczenia w terenie- plaża, łąka, park itd.)

RODZAJE ĆWICZEŃ

 • miejscową, w której wszystkie oddziaływania dotyczą bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, a ich dobór zależy od stanu funkcjonalnego i zamierzonego celu:
  • ćwiczenia bierne
  • ćwiczenia czynno-bierne
  • ćwiczenia samowspomagane
  • ćwiczenia w odciążeniu
  • ćwiczenia czynne
  • ćwiczenia z oporem
  • ćwiczenia prowadzone
  • redresje (usuwanie przykurczów stawowych)
  • wyciągi
  • ćwiczenia synergistyczne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia relaksacyjne
  • pionizacja i nauka chodzenia
 • ogólną - ćwiczenia nie objętych chorobą części ciała
  • ćwiczenia ogólnokondycyjne
  • ćwiczenia gimnastyki porannej
  • ćwiczenia w wodzie
  • sport inwalidów
 • metody kinezyterapeutyczne - bardzo efektywne, specjalistyczne sposoby diagnostyki i terapii, korzystające ze specyficznych technik, stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii. Opracowane z myślą o usuwaniu określonych dysfunkcji:
  • PNF (odtwarzanie prawidłowej funkcji zaburzonej w przebiegu chorób neurologicznych lub ortopedycznych)
  • McKenzie (leczenie i diagnozowane przyczyn bólów kręgosłupa z wykorzystaniem dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta zestawu ćwiczeń i terapii manualnej)
  • NDT - Bobath (stosowana przy rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi)
  • Vojty (stosowana przy rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi) 
  • Kaltenborn-Evjenth - (usuwanie dysfunkcji stawów nabytych w przebiegu schorzeń ortopedycznych, z wykorzystaniem specyficznych ruchów biernych  i terapii tkanek okołostawowych)

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.