Pojęcie rehabilitacji i terapii

Fizjoterapia jest metodą leczenia wykorzystującą zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. W zależności od zastosowanego bodźca rozróżnia się następujące działy fizjoterapii: balneoterapię (naturalne czynniki dostępne w uzdrowiskach), klimatoterapię (bodźce klimatyczne), hydroterapię (kąpiele wodne), kinezyterapię (bodźce kinetyczne - ruch), terapię manualną (bodźce mechaniczne i kinetyczne), masaż leczniczy (bodźce mechaniczne), fizykoterapię (sztucznie wytworzone bodźce - prąd elektryczny, światło...).

W jaki sposób działa fizjoterapia.

Określony bodziec wywołuje w organizmie określoną reakcję. Odpowiednio dobierając rodzaj bodźca można wywołać różne reakcje lub grupy reakcji, np.: wydzielanie pewnych substancji chemicznych powodujących określone reakcje organizmu pod wpływem bodźców cieplnych lub świetlnych; ruch z oporem powoduje zwiększenie siły mięśni, a odpowiednio aplikowany ruch bierny określonego stawu, ma działanie odruchowe, wpływające na odległe od niego obszary ciała. Nasz organizm posiada wbudowane możliwości walki z chorobą. Czasami jednak nie potrafi w pełni z nich korzystać. Niektóre zabiegi z zakresu fizjoterapii usprawniają te procesy, lub wyzwalają dodatkowe, wspomagając naturalne możliwości organizmu.

W jakim celu stosuje się fizjoterapię.

Celem fizjoterapii jest usunięcie (jeśli jest to możliwe) procesów chorobowych, zapobieganie nawrotom i postępowi choroby, usuwanie dolegliwości. Główne cele fizjoterapii to: zwalczanie bólu, zwalczanie stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów; dodatkowo w przypadku narządu ruchu: zwiększanie siły mięśniowej, przywracanie prawidłowego zakresu ruchu, przywracanie prawidłowych stereotypów ruchowych, przy istniejących, niemożliwych do usunięcia, zmianach chorobowych osiągnięcie możliwie najlepszego stanu funkcjonalnego oraz nauka "oszczędnego" korzystania z narządu ruchu.

W jakich chorobach stosuje się fizjoterapię.

Chorobach układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, przewodu pokarmowego, w chorobach skóry, nosa, uszu gardła krtani, chorobach przemiany materii. W niektórych schorzeniach fizjoterapia stanowi podstawowy sposób leczenia, w innych jedynie uzupełniający. W chorobach narządu ruchu często stosuje się fizjoterapię równolegle z podstawowym sposobem leczenia jako terapię wspomagającą oraz po zakończeniu leczenia podstawowego w celu osiągnięcia stanu funkcjonalnego maksymalnie zbliżonego do tego sprzed choroby; np.: przy złamaniu kości, leczeniem podstawowym jest repozycja i unieruchomienie odłamów; w okresie oczekiwania na wystąpienie zrostu (od kilku do kilkunastu tyg.) można stosować fizjoterapię w celu przyspieszenia zrostu i utrzymania w możliwie najlepszej kondycji okolic ciała nie objętych chorobą; po zakończeniu leczenia podstawowego i usunięciu unieruchomienia należy rozpocząć rehabilitację, z wykorzystaniem metod fizjoterapii, w celu usunięcia skutków długotrwałego unieruchomienia. Wiele chorób i dolegliwości, po zakończeniu leczenia podstawowego, wymaga stosowania fizjoterapii dla osiągnięcia maksymalnie dobrej sprawności.

Gdzie i kto wykonuje zabiegi z zakresu fizjoterapii?

Istnieje pewna ilość samodzielnych, prywatnych gabinetów fizjoterapii. Prywatne centra medyczne w większości posiadają działy fizjoterapii. Większość przychodni rejonowych lub przyszpitalnych dysponuje działami fizjoterapii (ponieważ w leczeniu ambulatoryjnym, fizjoterapia najczęściej wykorzystywana jest w rehabilitacji narządu ruchu, zwane są one oddziałami lub zakładami rehabilitacji a pracujący w nich specjaliści rehabilitantami. W nazewnictwie międzynarodowym do określenie tej grupy zawodowej używa się raczej określenia fizjoterapeuci skrót z ang. PT.). Fizjoterapeuci w Polsce są absolwentami pomaturalnych szkół medycznych (technik fizjoterapii, w świecie asystent fizjoterapii - PTA) lub studiów magisterskich na wydziałach rehabilitacji ruchowej AWF (mgr rehabilitacji, w świecie fizjoterapeuta - PT.). W ostatnich latach, w Polsce, coraz więcej wydziałów fizjoterapii powstaje również przy akademiach medycznych.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.