Pojęcie rehabilitacji i terapii

Rehabilitacja - złożony proces społeczno-medyczny, zadaniem jest przywrócenie sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej oraz zawodowej osoby niepełnosprawnej.

Rehabilitacja zawodowa - przygotowanie osoby do wcześniej wykonywanego zawodu lub innego jeśli do wcześniejszego nie ma możliwości.

Rehabilitacja społeczna - powrót osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa.

Rehabilitacja lecznicza - FIZYKOTERAPIA - wykorzystywanie ` czynników (jako faza przygotowawcza) np.: światło lecznicze, laseroterapia, chemioterapia, wodolecznictwo, prą elektryczny pole magnetyczne, leczenie zimnem (krioterapia)
leczenie ciepłem( rozluźnienie), leczenie klimatem(w uzdrowiskach).

KINEZYTERAPIA - forma leczenia ruchem, różnorodne ćwiczenia - formy indywidualne - grupowe.

Rehabilitacja funkcjonalna - usprawnianie poprzez funkcję; wykonywanie czynności związanych z życiem codziennym i samoobsługą aż do osiągnięcia największej samodzielności w w stosunku do konkretnej osoby.

Zespół rehabilitacyjny:
- Lekarz specjalista w rehabilitacji
- Mgr rehabilitacji ruchowej - (kinezyterapeuta)
- Technik fizjoterapii
- Terapeuta zajęciowy (ergoterapeuta)
- Psycholog kliniczny - psychoterapia
- Pracownik socjalny
- Instruktor pracy zawodowej
- Technik ortopedyczny
- Pedagog specjalny

Fazy leczenia:
1. Rozpoznanie
2. Leczenie
3. Rehabilitacja

Terapia - leczenie bez środków farmakologicznych oraz Ingerencji chirurgicznej, stosowana wobec osób które źle się czują pod względem fizycznym lub psychicznym. Skierowana jest na samopoczucie osoby.

Rodzaje terpii:
- Zajęciowa
- Zabawowa
- Przez pracę


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.