Rehabilitacja po zabiegach kardiologicznych

Polega na przywróceniu choremu optymalnej sprawności psychicznej i fizycznej w codziennym życiu oraz czynności wentylacyjnej płuc uzyskanej po zabiegu kardiochirurgicznym.

Naczelnym zadaniem jest tzw. rehabilitacja psychiczne mająca na celu - drogą odpowiedniego oddziaływania na psychikę chorego:

  • przywrócenie w miarę możliwości jak najbardziej odpowiedniej równowagi nerwowej chorego, który przeszedł zabieg operacyjny,
  • obciążeniu chorego stopniowo dawkowanym i kontrolowanym wysiłkiem za pomocą różnorodnych metod dostosowanych do rodzaju uszkodzenia wywołanego chorobą i zabiegiem.

Postępowanie rehabilitacyjne obejmuje elementy:

  • zapobieganie rozwojowi choroby podstawowej
  • leczenie chorego w razie zaistniałej potrzeby
  • właściwe postępowanie rehabilitacyjne mające na celu przysposobienie chorego do pracy zawodowej drogą obciążenia wysiłkiem
  • nauczenie chorego zawodu

1) Przed rozpoczęciem ćwiczeń oznacza się obwód klatki piersiowej i różnicę między wdechem a wydechem osobno prawej i lewqej połowy; wykonuje się porównanie w celu dowiedzenia się w jakim stopniu ulega ruchomośc kaltki piersiowej

2) Początkowo chorzy ćwiczą pod kierunkiem lekarz---on ustala ile razy w ciągu dnia należy wykonywać ćwiczenia (czynność ta poprzedzona jest kontrolą rany i samopoczuciem pacjenta.

3) Właściwe ćwiczenia rozpoczyna się od ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH--- uzupełnianych Ćwiczeniami ruchowymi po stronie operacyjnej ułożonej w pozycji tak dalekiego wychylenia na jakie pozwala bolesność ( położenie między całkowitym wyprostowaniem w górę i w bok przy lekkim ugięciu w stawie łokciowym)


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.