Instalacje gazów medycznych i instalacje przywołania personelu medycznego

Nowoczesne szpitale oraz zakłady opieki medycznej przestają stosować butle z gazami medycznymi zastępując je systemem rurociągowym do gazów medycznych. Niezakłócona praca wymianami butli, oszczędność miejsca, ograniczenie przenoszenia infekcji poprzez zabrudzone butle oraz odciążenie personelu pomocniczego, to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie zyskuje się po zastosowaniu instalacji zasilania gazami medycznymi.

Sygnalizacje awarii gazów medycznych czuwają nad poprawnością dostarczania gazów o stałym ciśnieniu oraz nad prawidłowością funkcjonowania źródeł zasilania. Według wielu ocen analityków wykonanie kompletnej instalacji gazów medycznych z osprzętem to zaledwie 1% całkowitych kosztów budowy nowego obiektu. Wstąpienie Polski do Uni Europejskiej związane było z przyjęciem przez nas nowych regulacji unijnych (dyrektyw wraz z normami zharmonizowanymi), które określają, że instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym* i podlega takim samym rygorom jak inne wyroby np. respirator czy kardiomonitor. Oznacza to, że wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji muszą być zgodne z odpowiednimi normami oraz muszą posiadać znak CE dla wyrobów medycznych w klasie IIa lub IIb i wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. Instalacje gazów medycznych mogą być wykonywane tylko przez firmy, które spełniają wszystkie niezbędne wymagania, tj. wykonują oraz certyfikują instalacje gazów medycznych zgodnie z wymaganiami najnowszej normy PN-EN ISO 7396:2007 oraz nadają gotowemu wyrobowi, jakim jest instalacja gazów medycznych znak CE z numerem jednostki notyfikującej (wyrób klasy IIb). Należy zdać sobie sprawę, że wykonanie instalacji gazów medycznych przez przypadkową firmę, która nie posiada przygotowania teoretycznego ani praktycznego w tym zakresie niesie za sobą zagrożenie wystapienia incydentu medycznego i jest zarazem złamaniem prawa, podobnie jak stosowanie innych wyrobów medycznych bez odpowiednich dopuszczeń. Firma INMED-Karczewscy już od 2005 roku, kiedy to rozpoczęliśmy wdrażane systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485, wykonuje instalacje gazów medycznych zgodne z europejskimi normami, wówczas były to PN-EN 737-2:2002(U) i PN-EN 737-3:2002(U), obecnie są to najnowsze normy PN-EN ISO 7396-1:2007(U) oraz PN-EN ISO 7396-2:2007(U).

Pacjenci przebywający zarówno w szpitalach jak i w domach opieki czują się pewniej i bezpieczniej, gdy w sali gdzie będą przebywać zainstalowany jest system przywołania pielęgniarki oraz nowoczesne panele nadłóżkowe. Panele nadłóżkowe "MERY" firmy INMED-Karczewscy spełniają wszystkie wymagania europejskich norm i dyrektywy medycznej. Wykonywane są z lekkich profili aluminiowych, które są anodowane lub malowane na dowolny kolor. Panele zapewniają oświetlenie ogólne sali, oświetlenie miejscowe dla pacjenta oraz oświetlenie nocne włączane z manipulatora (pilota). Wyposażenie paneli może być dowolne w zależności od potrzeb. Najczęściej są to gniazdka zasilania elektrycznego, gniazda ekwipotencjalne, punkty poboru gazów medycznych, gniazdka teletechniczne oraz gniazdo z manipulatorem systemu przywołania pielęgniarki. Oferujemy także jednostki zasilające dla oddziałów intensywnego nadzoru. Jednostki te wykonujemy w wersjach naściennych i wiszących jako pionowe bądź poziome, a także wolnostojące. Korpusy jednostek zasilających wykonywane są również z lekkich i wytrzymałych profili aluminiowych. Poza wymienonymi wyrobami, które są elementami systemu rurociągowego do gazów medycznych firma nasza oferuje szereg innych wyrobów. Po wiekszą ilość szczegółowych informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową www.inmed.pl

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04.2004 (Dz.U. nr 93 poz. 896) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz 1027 § 3) "System rurociągowy dla gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 2.9.11.12 , i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 52 ust.1 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.