Aktywizacja osób starszych kluczowym aspektem opieki

Największym problemem osób w podeszłym wieku jest stopniowa utrata pamięci i pojawienie się objawów demencji starczej. Przypadłości te następują szybciej, nie tylko wskutek powikłań przebytych chorób, ale również przez brak stymulacji poznawczej i społecznej osób w dojrzałym wieku. Konsekwencje tych zaniedbań są uporczywe nie tylko dla samych chorych, ale również dla ich opiekunów. Warto więc zawczasu podjąć działania opóźniające starzenie się mózgu i aktywizować osoby starsze.

Starzenie się poszczególnych części ciała jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym i nieuniknionym. Zdarza się jednak, że osoby liczące sobie sto lat są jeszcze całkowicie samodzielne i można się z nimi bez problemu porozumiewać. Po części są to uwarunkowania genetyczne, a po części brak przebytych chorób układu krwionośnego czy nerwowego, mające niebagatelny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Jednak faktem jest, że najważniejsza w przeciwdziałaniu przedwczesnej demencji jest aktywizacja osób starszych, zwłaszcza tych, którzy nie mogą samodzielnie się poruszać lub na co dzień nie mają kontaktu z innymi ludźmi.

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać, narażone są na bardziej monotonny tryb życia, poprzez ograniczoną możliwość wykonywania większości codziennych czynności, które do tej pory były wręcz ich obowiązkiem. Poza tym, że taka osoba nie jest w stanie sama zadbać o utrzymanie higieny swojej i swojego otoczenia, to odczuwa, że przestała być pomocna innym. Jest to bolesne zwłaszcza dla osób, które do tej pory na co dzień prowadziły aktywny tryb życia i były odpowiedzialne za przygotowanie posiłków, sprzątanie czy zakupy. Do zmiany trybu życia dochodzi również zmniejszenie kontaktów z bliskimi, sąsiadami i innymi osobami, które spotykało się na co dzień podczas zwyczajnej aktywności. Dochodzi do tego, że osoby mające problemy z pamięcią oraz koordynacją ruchową nie chcą wychodzić na zewnątrz w obawie przed utrudnioną komunikacją z innymi osobami. To z kolei prowadzi do osamotnienia i pogłębienia problemów z demencją, ponieważ pewne umiejętności nie są wykorzystywane i powoli zanikają.

Opiekun osoby starszej musi dokonać wszelkich starań, by zmobilizować swojego podopiecznego do aktywności umysłowej. W tym celu powinien dużo  rozmawiać i czytać gazety lub książki osobie starszej (jeśli podopieczny ma zbyt słaby wzrok). Warto taka osobę zabierać na spacery oraz spotkania z innymi osobami. Aby utrzymać odpowiednie umiejętności logicznego myślenia, dobrym rozwiązaniem jest stymulowanie ich poprzez proste gry (warcaby, planszówki, gry w karty) oraz zajęcia plastyczne: rysowanie, robótki ręczne, wycinanie. Poprawę pamięci można ćwiczyć poprzez prośbę streszczenia jakiegoś ważnego wydarzenia z przeszłości.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.