Brak poczucia bezpieczeństwa osłabia odporność

Brak poczucia bezpieczeństwa w związku może obniżać odporność organizmu - wynika z włoskich badań, których wyniki opublikowano w piśmie "Psychosomatic Medicine."

Badania przeprowadzone przez naukowców z włoskiego Narodowego Instytutu Zdrowia na 61 zdrowych kobietach (pielęgniarkach poniżej 60. roku życia) wykazały, że te z nich, które mają trudności z bliskim, opartym na zaufaniu związkiem, mogą być mniej odporne immunologicznie. Ich limfocyty, zwane "natural killers" (NK), nie funkcjonują właściwie. Włoskie badania nie dowiodły jednak, by osłabiona z braku poczucia bezpieczeństwa odporność rzeczywiście prowadziła co chorób.

Zdaniem specjalistów, zdolność do tworzenia opartych na zaufaniu, bliskich związków, rozwija się w dzieciństwie i wynika z bliskich relacji dziecka z rodzicami. Wpływ na nią mają również romantyczne związki w nieco późniejszym okresie.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.