Zapobieganie nowotworom bez zabijania komórek

Wywołanie stanu "permanentnej starości" w dojrzałych już komórkach wystarcza do ochrony ich przed spontanicznym rozwojem nowotworów - donoszą naukowcy z USA na łamach elektronicznej wersji pisma "EMBO Reports".
Dotychczas nie było wiadomo, jaki jest mechanizm bezpiecznego zapobiegania nowotworom powstałym z powodu nie działających prawidłowo telomerów - krótkich końców chromosomów, które determinują zdolność podziałów komórkowych. Naukowcy rozważali dwie możliwości - wywołanie stanu "starości komórki" tak, aby możliwości wzrostu i podziałów zostały na stałe zablokowane, oraz indukcję apoptozy - programowanej śmierci komórki.

Dojrzałe, stare komórki mają nieprawidłową budowę chromosomów i nie działające telomery, które mogą przyczyniać się do procesu nowotworzenia, jeżeli nie jest produkowane białko supresorowe p53, hamujące rozwój nowotworów. Taka sytuacja jest najprawdopodobniej odpowiedzialna za większą częstotliwość zachorowań na raka u osób starszych. Jeżeli jednak w takich komórkach powstaje białko p53, nie funkcjonujące prawidłowo telomery powodują zablokowanie wzrostu i podziałów komórkowych na stałe - jest to stan nazywany "starością komórki" (ang. senescence).

Sandy Chang wraz z kolegami z MD Anderson Cancer Center w Houston badali myszy z uszkodzonymi telomerami i taką kopią genu dla białka p53, dzięki której nie zachodził proces zależnej od p53 apoptozy, ale dochodziło do wywołania stanu starości komórek.

Autorzy pracy odkryli, że aktywacja ścieżki starzenia komórek jest wystarczająca do zahamowania spontanicznego procesu nowotworzenia. Ich odkrycie wskazuje, że zahamowanie podziału starych komórek poprzez aktywację p53 można zahamować rozwój nowotworów.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.