Życie seniora etapami

Życie człowieka można podzielić na kilka etapów. Patrząc na nie z punktu widzenia upływającego czasu dzielimy je na: dzieciństwo, wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. Ten ostatni, rozpoczynający się po 60. roku życia nacechowany jest największą ilością zagrożeń zdrowotnych, z którymi jego reprezentanci muszą się zmierzyć. Niezależnie od płci, wieku czy stanu zdrowia, każdy człowiek odgrywa pewną rolę w życiu, przyczyniając się przy tym do tworzenia ogółu. Rola każdej jednostki jest znacząca dla funkcjonowania całości, a jej funkcjonowanie można podzielić na trzy główne składowe:
  • zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • rola społeczna,
  • rola zawodowo- finansowa.
Wszystkie z trzech wymienionych aspektów są bardzo ważne szczególnie dla Seniorów, czyli osób, które są bardziej doświadczone przez życie i są grupą ludzi, którzy powinni w spokoju cieszyć się każdą chwilą i żyć z  poczuciem satysfakcji z dotychczasowych lat.

Wśród ludzi po 60. roku życia jasnym staje się fakt częstych chorób czy schorzeń natury psychicznej i fizycznej. Ma to związek z jakością życia Seniorów, zarówno wcześniejszą jak i obecną. Szacunek dla własnego zdrowia, warunki bytowe i materialne,  jakie człowiek sam sobie potrafi stworzyć, styl życia oraz późniejsza opieka i pomoc osób trzecich, tworzą w późniejszym czasie mniej lub bardziej godną "Jesień Życia" każdego.

Trafnym przeświadczeniem jest, że starzeje się każdy. Wolną wolą każdego człowieka jest, ażeby zadbał o zdrowie własne i najbliższych. Seniorzy, którzy często sami nie radzą sobie z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych, wymagają całodobowej opieki i poświęcenia opiekunów. Aby zapewnić odpowiednie warunki, powstają liczne placówki opiekuńcze, po to aby otoczyć opieką tych najbardziej potrzebujących. Na taką formę opieki decydują się rodziny, które z różnych względów nie są w stanie zapewnić jej w domu rodzinnym. To duża pomoc i ułatwienie, zarówno dla samego Seniora jak i jego najbliższych. Zadaniem każdego Domu Opieki- publicznego czy też nie, jest dbałość o zdrowie i gwarancja godnego życia każdego podopiecznego. Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, którzy najczęściej z powodu wieku, nie potrafią samodzielnie funkcjonować to główny cel placówek opiekuńczych. Zapewniane przez takie ośrodki różnego rodzaju terapie zajęciowe i rehabilitacja fizyczna jest dowodem na poprawę jakości zdrowia pensjonariuszy. Odpowiednia kadra wykształconych w tym kierunku osób, jest w stanie odpowiednio zająć się każdym swoim podopiecznym, biorąc pod uwagę jego indywidualne potrzeby. Wszystko to po to, aby ulżyć w chorobie i przywrócić do stanu możliwie maksymalnej sprawności.

Rola społeczna starszych osób z biegiem czasu zaczyna być zatracana. Przykrym faktem jest odrzucanie Seniorów i postrzeganie ich jako grupy ludzi niepotrzebnych w życiu społecznym. Wśród starszych wiekiem sprzyja to przykremu poczuciu osamotnienia i bycia niepotrzebnym. Spędzając każdy dzień w takim właśnie przeświadczeniu, osoby starsze popadają w dolegliwości psychiczne. Brakuje im wówczas motywacji do jakiejkolwiek aktywizacji społecznej. Czują się pozostawieni sami sobie, bez chęci działania oraz uczucia bliskości. Spędzając większość czasu w poczuciu zbędności Senior często nie jest w stanie nadążyć za pędem otaczającego go świata. Kolejnym nie bagatela zadaniem dla Domów Opieki jest obalenie stereotypu starości jako przykrego, obarczonego smutkiem i brakiem akceptacji, ostatniego etapu życia.  Oprócz podstawowej opieki, godne polecenia placówki powinny skupić się też na motywowaniu swoich podopiecznych do kontaktów z innymi, aktywności fizycznej oraz rozwoju w rozmaitych sferach.   

Rola zawodowo- finansowa dotyczy każdego człowieka, który potrafi zadbać o własne utrzymanie. Praktycznie całe nasze życie poświęcone jest pracy i potrzebie zarobku. Bez względu na wiek, każdy troszczy się o godziwe warunki bytu, swoje i rodziny. Nie inaczej rzecz się ma z częścią społeczeństwa w wieku poprodukcyjnym. W momencie gdy brakuje już możliwości do pracy zawodowej z przyczyn zdrowotnych, ekonomicznych, rodzinnych czy sytuacji na rynku pracy należy znaleźć w swoim życiu pasje. Należy tak zagospodarować wolny czas, aby czerpać z niego w pełni satysfakcję i nie mieć poczucia, że jest to czas stracony. Dla Seniorów ma to ogromne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym i sprzyja dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu. Poprzez zwykłe zajęcia czy hobby zwalnia się proces demencji, ciało nie traci swoich zdolności fizycznych, nie zanikają zdolności percepcji.  Aktywny  Senior nie ma czasu poddawać się chorobie, a jeśli  jej stadium jest zaawansowane, nie poświęca jej aż tylu myśli.

Terapie w Domach Pogodnej Starości są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań mieszkańców.  Wybór codziennych zajęć jest różnoraki, a w ich doborze pomagają wykwalifikowani fachowcy.  Dzięki temu Trzeci Wiek może pozostać aktywny i twórczy.

J.S

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.