Projekt Nie bój się zmian. Płatne szkolenia i staże EFS dla osób zwolnionych -m.in. Opiekun osób starszych -Regionalny Program Operacyjny Łodzkie

Dodany
2016-11-17 11:43
przez Monika
Nie bój się zmian.
NA LEPSZE
Jeśli utraciłeś/aś pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zamieszkujesz obszar woj. łódzkiego skorzystaj z bezpłatnego programu aktywizacji zawodowej typu „outplacement” w 4 etapach rozwoju:
 indywidualne doradztwo zawodowe z IPD (6h),
 szkolenie zawodowe zakończone egzaminiem VCC (138h, w tym 16h IT) do wyboru:
Opiekun/ka osób starszych
Rejestrator/ka medyczny/a
Specjalista/ka ds. sprzedaży urządzeń OZE
 płatny staż zawodowy (3 msce)
 pośrednictwo pracy (4h)

Celem głównym Projektu jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 osób., które utraciły pracę
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu., zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu KC. a) min.30% Uczestników stanowić będą osoby w wieku powyżej 54 r. życia, b) min.60% Uczestników stanowić będą kobiety oraz min 50% Uczestników podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.
Dofinansowanie Projektu z UE: 755 998, 50 zł

Uczestnikom zapewniamy: doświadczoną kadrę wykładowców, materiały dydaktyczne, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu , catering.

Projekt jest dostępny dla wszystkich chętnych uczestników z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
www.projektzmian.7cubes.pl
e-mail: projektzmian@7cubes.pl
tel. 506 500 267

Projekt „Nie bój się zmian.” realizowany jest na terenie woj. łódzkiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Rekrutacja trwa!

Twoja odpowiedź


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.