Inhibicja białka może pomóc chorym na alzheimera

Naukowcy z kliniki Mayo wykazali, że lek hamujący działanie białka Hsp90 redukuje poziom zaangażowanego w patogenezę choroby Alzheimera białka tau w mózgu myszy - informuje elektroniczna wersja pisma "Journal of Clinical Investigation".
Oprócz złogów amyloidu beta przyczyną obumierania neuronów w chorobie Alzheimera jest nadmierna fosforylacja białek tau. Białka tau, uczestniczą w składaniu monomerów tubuliny w mikrotubule, struktury służące jako szlaki transportu wewnątrzneuronalnego.

Zdrowe białka tau pełnią ważną rolę we wzroście wypustek neuronów - aksonów. Enzymy odpowiedzialne za fosforylację (przyłączanie grup fosforanowych) i defosforylację białek tau, są głównymi regulatorami szybkiego transportu aksonalnego. Zaburzenie aktywności tych enzymów prowadzą do nadmiernej fosforylacji białka tau. Takie białko polimeryzuje i tworzy tak zwane splątki neurofibrylarne, skutecznie blokujące transport aksonalny. Zablokowanie transportu wewnątrz neuronu prowadzi do jego śmierci.

Wzmocnienie usuwania nadmiaru ufosforylowanej formy białka tau (p- tau) może być jedną ze strategii ochrony przed chorobą Alzheimera.

Leonard Petrucelli wraz z zespołem z Mayo Clinic wykazali, że kompleks dwóch białek CHIP i Hsp90, zaangażowanych w przebudowę i degradację innych białek, bierze udział w regulacji gromadzenia p- tau u myszy i w ludzkich komórkach hodowanych w laboratorium.

Naukowcy dowiedli, że podawanie myszom z nadmierną ekspresją ludzkiego białka tau, inhibitora Hsp90 - substancji o nazwie EC102 prowadzi do znacznego obniżenia poziomu białka p-tau.

Zdaniem autorów pracy, ich odkrycie wskazuje na kluczową rolę białka Hsp90 w nieprawidłowej degradacji białka tau i prawdopodobnie jego przebudowie. Zastosowany przez badaczy lek EC102 ma tę zaletę, że przekracza barierę krew-mózg, dzięki czemu może być idealnym kandydatem do leczenia choroby Alzheimera i innych schorzeń związanych z nadmierną akumulacją białka tau.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.