Kim są opiekunowie chorych?

Najliczniejszą grupę stanowią współmałżonkowie. Chory ma zwykle 65 lat lub więcej (dane liczbowe przytaczane w tym artykule pochodzi z badań własnych Autorki). Jego współmałżonek jest w zbliżonym wieku. Opiekun taki często sam jest chory, niepełnosprawny, bywa bardzo zmęczony życiem. Podejmuje się opieki, która wymaga wielu sił fizycznych, ogromnej odporności psychicznej, cierpliwości; opieki, która jest kosztowna zarówno w sensie ekonomicznym jak i psychologicznym. Średnia wieku opiekuna w Polsce to 64,5 lat (na świecie wynosi ona 57 lat). Około 92% chorych w Polsce przebywa w domu od początku choroby do śmierci.

Na całym świecie panuje tendencja, by chory przebywał w środowisku rodzinnym. Aby jednak mógł on i jego rodzina godnie zmagać się z chorobą, w wielu krajach zachodnich istnieją systemy specjalistycznych usług i pomocy w opiece nad chorym. W Polsce niestety ciągle jeszcze brak jest domów pobytu dziennego (w kraju istnieją trzy takie domy, które w sumie mogą przyjąć ok. 35 chorych), brak specjalistycznych domów opieki nad chorym z chorobą Alzheimera, brak hospicjów. Nie ma też rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby opiekunowi, jakim jest dorosłe dziecko chorego, godzenie pracy zawodowej z opieką. 14 dni zwolnienia na opiekę nad bliskim w skali roku to stanowczo za mało w tym zakresie.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.