Statyny chronią przed demencją i skutkami udaru

Statyny, leki często stosowane u osób z chorobami układu krążenia, mogą zmniejszać ryzyko rozwoju choroby Alzheimera, a także zagrożenia związane z udarem mózgu - informuje pismo "Neurology".
Statyny - takie jak atorwastatyna, lowastatyna, rosuwastatyna czy simwastatyna - obniżają poziom cholesterolu. Mają też wiele korzystnych działań ubocznych i kilka niekorzystnych, co sprawia, że nie wszyscy mogą je bezpiecznie przyjmować.

Już wcześniej ukazywały się doniesienia, że statyny mogą zmniejszać zagrożenie demencją, tj. znacznym spadkiem sprawności umysłowej, typowym m.in. dla choroby Alzheimera.
 
Badania przeprowadzone przez naukowców Z University of Washington School of Medicine w Seattle są o tyle szczególne, że pozwoliły bezpośrednio porównać mózgi osób w wieku od 65 do 79 lat przyjmujących statyny z mózgami tych, którzy ich nie brali. Byli to uczestnicy badań Adult Changes in Thought (ACT), którzy ofiarowali swoje ciała dla nauki.

Analizy ujawniły, że w mózgach osób przyjmujących statyny było znacznie mniej zmian typowych dla alzheimera, poważnej choroby, która niszczy mózg, prowadząc do demencji i zaburzeń osobowości.

Z kolei specjaliści z hiszpańskiego uniwersytetu w Santiago de Compostella obserwowali 89 przyjmujących od dawna statyny pacjentów, którzy trafili do szpitala z powodu udaru mózgu.

Okazało się, że w porównaniu z osobami które przerwały przyjmowanie statyn, pacjenci przyjmujący je także po udarze byli ponad czterokrotnie mniej narażeni na zgon i rzadziej wymagali pełnej opieki.

Komentujący te wyniki specjaliści zastrzegają jednak, że potrzebne są badania na większej grupie pacjentów, by potwierdzić te obserwacje.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.