Sprzedam nieruchomość inwestycyjną niezabudowaną

Oferta sprzedaży nieruchomości:
DZIAŁKA INWESTYCYJNA –DRONIOWICE

Przedmiot oferty

Nieruchomość niezabudowana, wolna od hipotek, o powierzchni 6.7317 ha, na którą składają się zgrupowane w jedną całość działki oznaczone jako 46UZ/UT i 4-R
w planie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/237/13 Rady Gminy
z 17.07.2013 r. (Dz. Urz. woj.
śląskiego poz. 5150 z dnia 26 lipca 2013 r.):
- obszar 46UZ/UT (działki nr 192/58, 193/65, 194/65, 195/65, 196/65, 197/65,198/65, 199/65, 200/65, 201/65, 202/65, 206/58)
 -oraz połączony z nim obszar 4-R(działki nr 203/59 i 205/59).
Obszar 46UZ/UT obejmuje tereny usług zdrowia, opieki społecznej i rekreacji, a 4-R oznacza tereny rolnicze (łąki, pastwiska, grunty orne, sady).
Na wniosek właściciela
nieruchomości uznano teren jako właściwy pod
lokalizację ośrodka rehabilitacyjnego
dla osób starszych,
domu opieki społeczn
ej, agroturystyki i hipoterapii.
Dwa boki części głównej, kwadratowej przylegają do lasu na całej swej długości.
Pozostałe boki otwierają działkę na pola z widokiem zabudowań na horyzoncie.

Lokalizacja nieruchomości

Nieruchomość
zlokalizowana jest w miejscowości Droniowice położonej
w województwie śląskim, powiat lubliniecki, gmina Kochanowice. Położenie działek jest atrakcyjne przyrodniczo,znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą".
Park Krajobrazowy obejmuje 50 ha na terenie Lasów Lublinieckich.
Na terenie parku znajdują się liczne stawy hodowlane, stanowiące istotny składnik krajobrazu.
Dominują w parku
siedliska lasów mieszanych. Na terenie parku znajdują się 54 zarejestrowane pomniki przyrody ożywionej,
w tym 10 buków 100
-300-letnich
o obwodzie pnia 300-500 cm oraz starodrzewia dębów.
Bogactwem parku jest również fauna.
Odległości oferowanej nieruchomości współrzędne 50.704620,18.793808
do miast są następujące: Lubliniec-10 km, Koszęcin-9 km,
Częstochowa
- 35 km.


Dojazd i uzbrojenie terenu

Dojazd do nieruchomości drogą polną, utwardzoną. Działka nieuzbrojona,
odległość
do przyłącza energii elektrycznej –1 km.

Dodatkowe informacje

Uzasadnieniem
wnioskowania właściciela o przeznaczenie tej
nieruchomości pod lokalizację ośrodka rehabilitacyjnego dla osób
starszych, domu opieki społeczn
ej, agroturystyki i hipoterapii jest:
-zwarty teren o dużych walorach przyrodniczych,
-bliskie sąsiedztwo oddziału Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
 (zespół
pałacowo-parkowy Kochciceodległość 10 km),
-znajomość usług opieki nad starszymi osobami przez właściciela działki,
-coraz większe zainteresowanie korzystaniem z usług dot.zdrowia i opieki
 przez Niemców dla siebie i swoich rodziców;zaprzyjaźnionym miastem
 z Kochanowicami jest Schöllkrippenz Bawarii.
Walory tej nieruchomości można też wykorzystać na rekreację,
hipoterapię, jednym
słowem-wszystko, co wiąże się z odpoczynkiem, w
tym czynnym
- wycieczki konne, rowerowe lub spacery.

Podstawowe parametry oferty

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 6.7317 ha
OKAZJA !!!

Szanowni Państwo,
zapraszam do bezpośredniego kontaktu w sprawie nieruchomości w
Droniowicach.

Odpowiem na pytania Państwa niezwłocznie,jak również oferuję
prezentację nieruchomości na miejscu oraz konsultacje
dot. okolicy i kluczowych partnerów do
wykorzystania przy realizacji
inwestycji.


Roman Marciszewskiwłaściciel nieruchomości
Adres mailowy: roman.marciszewski@onet.eu
Telefon: 502-128-856

Link do filmu o nieruchomości :

https://www.youtube.com/watch?v=Nw436vw4by4

Link do zdjęć nieruchomości :

https://drive.google.com/drive/folders/1IHn6eDAqxUy_Ps-ZGxcbu1XQfhWipKrW?usp=sharing


 
 Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.