Skuteczny lek przeciwko nowotworom

Imanitib, pierwszy lek na raka zaprojektowany do specyficznego hamowania enzymu odpowiedzialnego za podziały komórek nowotworowych, powoduje również cofanie rozwoju różnych rodzajów guzów - donoszą naukowcy z Niemiec na łamach pisma "Leukemia".
Imanitib działa poprzez indukowanie w komórkach guza procesu o nazwie autofagia, w którym białka i struktury komórkowe są niszczone wewnątrz komórki, co prowadzi do jej śmierci.

Badania Hermanna Schaetzla i współpracowników z Technical University of Munich znajdą zastosowanie w leczeniu raka, a zwłaszcza przewlekłej białaczki szpikowej (CML). Imanitib podawany łącznie z innymi lekami wywołującymi autofagię szybko i skutecznie prowadzi do zahamowania rozwoju nowotworu.
Naukowcy wykazali, że takie leczenie prowadzi do powstania na terenie komórek raka autofagosomów - struktur w których dochodzi do enzymatycznego trawienia białek i struktur komórkowych.

Co ważne, badacze zaobserwowali takie działanie leku w liniach komórkowych pochodzących z różnych tkanek, co pozwala mieć nadzieję, że Imanitib będzie można stosować w leczeniu różnego rodzaju nowotworów.

Autorzy wykazali również, że działanie leku jest zależne od zastosowanej dawki, co ma ważne znaczenie kliniczne.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.