ORPEA POLSKA A COVID-19

ORPEA POLSKA to największa sieć domów opieki i klinik rehabilitacyjnych w Polsce. Wyróżnia ją blisko 20-letnie doświadczenie w stacjonarnej opiece długoterminowej, wykwalifikowany personel, specjalizujący się w opiece nad osobami starszymi i rehabilitacji oraz to, że jest częścią międzynarodowej Grupy ORPEA.
Na pytania odnośnie zapobiegania zarażeniu koronawirusem odpowiedzi udzieliła nam Magdalena Michalska- dyrektor marketingu, komunikacji i PR Grupy ORPEA Polska.

W jaki sposób chronią Państwo swoich pensjonariuszy oraz personel przez koronawirusem? W jaki sposób zaostrzone jest przestrzeganie higieny?
ORPEA Polska prowadzi ciągłe i intensywne działania eliminujące ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń. Jeszcze przed wystąpieniem epidemii koronawirusa, stale podnosiliśmy wiedzę personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami, nad czym w Grupie ORPEA czuwa działający od kilku lat Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Jeszcze przed wystąpieniem pierwszego przypadku zakażenia COVID-19 w Polsce w ORPEA Polska został powołany Sztab Kryzysowy, który pozostaje w ścisłym, codziennym kontakcie ze sztabem kryzysowym w siedzibie głównej Grupy ORPEA we Francji.
Do każdej placówki zakupiliśmy dodatkowe środki ochrony osobistej dla personelu sprawującego opiekę nad pacjentem/mieszkańcem podejrzanym o zakażenie SARS CoV-2. Wdrożyliśmy wszystkie zalecenia rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje zewnętrzne.
Sporządziliśmy też procedury wewnętrzne w zakresie ochrony przed epidemicznym ryzykiem wystąpienia COVID-19, a także jak postępować gdyby przypadek zakażenia koronawirusem pojawił się w naszym domu opieki czy klinice rehabilitacyjnej. Pierwsze procedury w tym zakresie powstały 3 marca, a pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce został stwierdzony dzień później.
Niezwłocznie po wprowadzeniu procedur są przeprowadzane szkolenia dla personelu celem szczegółowego objaśnienia zapisów i postępowania w zakresie prewencji zakażeń.
Personel ma stały kontakt ze specjalistami w zakresie prewencji zakażeń i w każdej chwili może liczyć na wsparcie.

Co z dostępem do opieki lekarskiej/ pielęgniarskiej w obecnej sytuacji?
Dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nie uległ żadnym zmianom, mieszkańcy mają zapewnione bezpieczeństwo medyczne w tym zakresie.

Czy uświadamiają Państwo swoich podopiecznych o panującym niebezpieczeństwie oraz tym, z czym obecnie zmaga się cały świat?
Nasi terapeuci i psycholodzy prowadzą zajęcia indywidualne i rozmowy, których celem jest złagodzenie napięcia i lęku. Wielu mieszkańców potrzebuje pomocy i wyjaśnienia obecnej sytuacji. Ćwiczenia fizyczne, które im organizujemy, oczywiście w trybie indywidualnym, rozładowują to napięcie. Pacjenci reagują z wdzięcznością nawet na małe gesty.

W jaki sposób umożliwiają Państwo kontakt pensjonariuszy z ich rodzinami? Czy zapewniają Państwo wsparcie psychologiczne dla seniorów z powodu długiej rozłąki z najbliższymi oraz brakiem bezpośredniego kontaktu z rodziną?

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców (osób starszych, często chorych, a zatem najbardziej narażonych na ryzyko zarażenia koronawirusem), ORPEA Polska wstrzymała możliwość odwiedzin w swoich domach opieki już na początku marca. Rozłąka jest bardzo trudna zarówno dla naszych podopiecznych, jak i ich najbliższych, zwłaszcza że możliwość odwiedzin bez wcześniejszej zapowiedzi i praktycznie przez cały dzień 7 dni w tygodniu, jest w corocznym Badaniu satysfakcji najbardziej cenionym przez rodziny aspektem naszej działalności. W momencie jej wstrzymania, poczuliśmy się zobowiązani do zapewnienia takich form kontaktu, które choć trochę ukoją ból rozłąki. Dlatego wprowadziliśmy dedykowane numery telefonów i komórki, na które dzwonią rodziny, a personel podaje telefon mieszkańcom, rozmowy przez Skype i WhatsApp, możliwość przesłania przez rodzinę maila czy przekazania listu, który jest przekazywany lub czytany podopiecznemu. W naszych parterowych domach opieki umożliwiamy też „spotkania przez szybę”. Przeprowadziliśmy też pierwszą z cyklu akcję „odwiedziny z podnośnika”:
www.dziendobry.tvn.pl/a/podnosnikiem-do-chorej-mamy-nie-moge-byc-przy-tobie-ale-wiem-ze-jestes-bezpieczna

www.wiadomosci.onet.pl/kraj/odwiedziny-w-domu-opieki-dzieki-dzwigowi-spotkania-rodzin-w-dabrowce/l4rf2e6

www.warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25904703,dom-opieki-zamowil-wysiegnik-zeby-pensjonariusze-mogli-sie.html

Głównym problemem, który doskwiera mieszkańcom jest tęsknota – czyli właśnie ograniczenie odwiedzin, dlatego nasi terapeuci i psycholodzy przywiązują szczególną uwagę do umożliwienia komunikacji z rodzinami. Staramy się by rozmów telefonicznych czy połączeń wideo było jak najwięcej, gdyż mają one moc terapeutyczną – widzimy, jak te rozmowy pozytywnie wpływają na poprawę nastroju seniorów, dodają otuchy i siły, pacjenci i mieszkańcy są naprawdę poruszeni. Emocje towarzyszące rozmowom udzielają się także pracownikom. Psycholog z jednego z naszych domów mówi o wielkim wzruszeniu, gdy jedna z podopiecznych podczas wideorozmowy pierwszy raz miała okazję zobaczyć swojego najmłodszego wnuka! Wyraz twarzy oraz reakcja mieszkanki są nie do opisania ?

W jaki sposób wypełniają Państwo czas podopiecznym w czasie kwarantanny? Czy rozszerzona jest terapia zajęciowa? Czy odbywają się nadal spotkania grupowe dla seniorów (np. wspólne oglądanie tv w pokoju dziennym), czy wprowadzona jest jakiegoś rodzaju izolacja, ograniczenie kontaktów?

Prowadzimy rehabilitację i terapię zajęciową, ale w trybie indywidualnym. Dodatkowo organizujemy akcję KONCERTY POD DOMEM, podczas których akordeonista wykonuje znane utwory, wywołujące wiele pięknych wspomnień. W tym przypadku mieszkańcy siedzą we wskazanej odległości i noszą maseczki.
www.orpea.pl/aktualnosci/rehabilitacja-indywidualna/

www.orpea.pl/aktualnosci/indywidualna-terapia-zajeciowa/

www.youtube.com/watch?v=vD0H7cQmkF8&t=3s

Czy rodziny mogą liczyć na udogodnienia wynikające z trudnej sytuacji rodziny (np. utraty pracy) ze strony domu (np. rozłożenie płatności za pobyt na raty, przesunięcie płatności w czasie itp.)?
Jeśli takie postulaty się pojawią, będziemy je rozpatrywać indywidualnie, analizując przebieg dotychczasowej współpracy. Jednak ponieważ jako firma też odczuwamy skutki pandemii, mamy niestety ograniczone możliwości w tym zakresie.

Czy domy opieki mogą obecnie liczyć na jakąkolwiek pomoc od władz państwowych/ samorządowych np. darmowe środki czystości, maseczki, rękawice, płyny odkażające, bądź też pomoc finansową?
Pomimo składanych wniosków, nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia do chwili obecnej. Mamy natomiast pełne wsparcie w Grupie ORPEA, której jesteśmy częścią.

Czy placówka doświadcza pomocy ze strony osób prywatnych, okolicznych mieszkańców itp.?
Tak, oczywiście. Otrzymujemy bezpłatnie przyłbice, maseczki uszyte przez firmy czy zaprzyjaźnione fundacje, itp.

Czy dom przyjmuje aktualnie nowych podopiecznych? Jeśli tak, jakie są zachowywane zasady bezpieczeństwa dla nowych i stałych podopiecznych?
Zasady są szczegółowo opisane na naszej stronie: www.orpea.pl/aktualnosci/zasady-przyjec-podczas-pandemii/

Jak Państwo zapatrują się na przyszłość swojego domu? Jakie są dalsze prognozy funkcjonowania?
Wierzymy, że przestrzegając procedur, mając zgrane i profesjonalne zespoły pielęgniarsko-opiekuńcze i pełne wsparcie oraz wiedzę i doświadczenie międzynarodowej Grupy ORPEA jesteśmy w stanie zapewnić naszym pacjentom i mieszkańcom opiekę i rehabilitację na najwyższym poziomie, nawet w trudnym czasie pandemii.

Jaki wpływ ogólnie na funkcjonowanie domu ma koronawirus? Czy chcieliby Państwo dodać coś od siebie?
Stan epidemiczny nie zdezorganizował pracy naszych domów i klinik, gdyż procedury zawsze były osią naszej działalności. W tych obszarach, gdzie było to konieczne, wprowadziliśmy zmiany: codzienne mierzenie temperatury przez personel (dwa razy dziennie), ograniczenie wizyt osób/usługodawców z zewnątrz do niezbędnego minimum, wspomniane wstrzymanie odwiedzin, przygotowanie stref kwarantanny/izolacji. Cieszymy się, że wprowadzane zmiany znajdują zrozumienie u coraz większej liczby rodzin.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.