Krzesła ewakuacyjne - do transportu po schodach

Dodany
2024-01-08 09:40
przez krzesla-ewakuacyjne.eu
Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na Program Dostępność Plus, zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to inicjatywa, która ma kluczowe znaczenie dla dostosowania placówek do wymogów dostępności, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Program ten koncentruje się na eliminacji barier architektonicznych, cyfrowych, oraz komunikacyjno-informacyjnych. Celem jest wspieranie działań, które zwiększają dostępność w różnych sferach życia publicznego - od architektury i transportu, przez edukację i służbę zdrowia, aż po cyfryzację. Dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym, w tym dwóm ustawom o zapewnianiu dostępności, możliwe jest dostosowanie budynków, transportu, oraz usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na kwestię krzeseł ewakuacyjnych. Jest to istotny element, umożliwiający bezpieczną i efektywną ewakuację wszystkich osób, a szczególnie tych z ograniczoną mobilnością. Program Dostępność Plus oferuje wsparcie w zakresie finansowania inwestycji i zakupów sprzętu, które poprawią dostępność architektoniczną budynków. Ponadto, dostępne są również środki na szkolenia z zakresu dostępności.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie oferuje Program Dostępność Plus. Jest to szansa na dostosowanie Państwa placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów, zwiększając ich bezpieczeństwo i komfort.
Dodany
2024-01-08 09:40
przez krzesla-ewakuacyjne.eu
Zapraszamy na www.krzesla-ewakuacyjne.eu

Twoja odpowiedź


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.