Akademickie Centrum Medyczne, Ośrodek Terapii Poznawczo - Ruchowej, Zakład Opieki i Rehabilitacji

Bobrowiecka 9

00-728, Warszawa

Opis placówki

OPIEKA CAŁODOBOWA

Całodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji z możliwością pobytu doraźnego (dziennego), weekendowego (piątek, sobota, niedziela lub święta) oraz turnusowego. W szczególności zapraszamy pensjonariuszy ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, udary mózgu, stwardnienie rozsiane (SM), po urazach rdzenia kręgowego, po urazach czaszkowo-mózgowych, z bólami kręgosłupa i dyskopatii. Z programu pobytu i rehabilitacji mogą korzystać również pacjenci po złamaniach kości, zwichnięciach i skręceniach stawów i kończyn.

Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Program rehabilitacyjny realizowany jest pod nadzorem lekarza specjalisty. Pensjonariusze znajdują się pod stałą opieką zespołu psychologów organizujących codzienne spotkania terapeutyczne.

Nasi podopieczni mieszkają w jedno- lub dwuosobowych pokojach gościnnych. Mają zapewnione wyżywienie i pełną, całodobową, profesjonalną opiekę. Wszystkie pokoje spełniają wymagania sanitarne, równocześnie jednak staramy się, aby wyposażeniem były one maksymalnie zbliżone do warunków domowych.

Mieszkańcy całodobowi naszego Zakładu w okresie letnim korzystają z pięknego tarasu i alei spacerowej, a w okresie jesienno-zimowym mają do dyspozycji wielką salę rekreacyjną, w której mogą przebywać z odwiedzającymi rodzinami i opiekunami.

OPIEKA DZIENNA

Dzienny Ośrodek Terapii Poznawczo-Ruchowej (Klub Seniora Złotego Wieku) czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 17.30.

Ośrodek przeznaczony jest dla:

 • osób w początkowym etapie chorób związanych z zaburzeniami pamięci,
 • osób z problemami neurologicznymi,
 • seniorów pragnących spędzić czas w towarzystwie innych.

Naszym pensjonariuszom oferujemy profesjonalną opiekę opiekunów, terapeutów zajęciowych, psychologów (zajęcia terapeutyczne) oraz fizykoterapeutów (zajęcia grupowe i indywidualne). Pensjonariusze mają zapewnione wyżywienie i dostęp do pełnego zakresu usług oferowanych przez Poliklinikę.

REHABILITACJA

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii przy Akademickim Centrum Medycznym utworzony został zarówno na potrzeby naszych pensjonariuszy jak i pacjentów dochodzących z zewnątrz.

Oferujemy fizjoterapię w:

 • Schorzeniach neurologicznych
 • Schorzeniach kręgosłupa
 • Schorzeniach narządu ruchu

Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane przez Zakład:

I. Zabiegi fizykoterapeutyczne

 • Elektroterapia
 • Światłolecznictwo
 • Laseroterapia
 • Leczenie polami magnetycznymi
 • Leczenie ultradźwiękami

II. Kinezyterapia (ćwiczenia lecznicze)

III. Masaż leczniczy

AKADEMICKIE CENTRUM MEDYCZNE

W Akademickim Centrum Medycznym zapewniamy pacjentowi możliwość kompleksowego przeprowadzenia procesu diagnostycznego w kierunku takich chorób jak:
- choroba Alzheimera, i inne choroby otępienne,
- choroba Parkinsona,
- stwardnienie rozsiane (SM),
- choroby naczyniowe mózgu (stany poudarowe)
- stanu pourazowe.

W Poliklinice w krótkim czasie i w jednym miejscu pacjent może skonsultować niepokojące objawy, które mogą być efektem rozpoczynającej się choroby otępiennej mózgu.

Umożliwiamy przeprowadzenie całego procesu diagnostycznego mającego na celu rozpoznanie dotykającego pacjenta schorzenia. Nasz zakład diagnostyki wyposażony w unikalny aparat MR 3T został pomyślany jako ośrodek referencyjny w przypadkach trudności diagnostycznych m. in. w stwardnieniu rozsianym.

POLIKLINIKA

Poliklinika specjalizuje się w diagnostyce wczesnego wykrywania chorób mózgu oraz lecznictwie w szczególności choroby Alzheimera i Parkinsona, stwardnienia rozsianego (SM), chorób naczyniowych mózgu, stanów poudarowych i pourazowych.

W Poliklinice funkcjonują następujące gabinety specjalistyczne:

 • Neurologiczny
 • Psychiatryczny
 • Kardiologiczny
 • Psychologiczny z neuropsychologia kliniczną
 • Neurologopedyczny
 • Rehabilitacyjny
 • Internistyczny
 • Okulistyczny
 • Stomatologiczny

Poliklinika Akademickiego Centrum Medycznego jest unikalną tego rodzaju placówką w Polsce ponieważ:

 • dzięki rozwiniętej i opartej na nowoczesnej aparaturze medycznej diagnostyce wczesnego wykrywania i identyfikacji chorób pomaga pacjentom prawidłowo zaprogramować postępowanie profilaktyczne i leczenie,
 • jej ważnym celem jest gromadzenie źródłowych danych do badań naukowych korzystając z nowoczesnej wiedzy o genetyce i statystyce medycznej,
 • nadzór medyczny nad kadrą specjalistyczną Polikliniki sprawuje Kolegium Profesorów Konsultantów reprezentujących podstawowe dyscypliny nauk medycznych.
 • Zapleczem Polikliniki jest Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii oraz Dzienny i Całodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji.

DIAGNOSTYKA

Zakład Diagnostyki Obrazowej jest wyposażony w najnowocześniejszy obecnie, wysokopolowy (3 Tesla) rezonans magnetyczny (MR) umożliwiający, poza badaniami standardowymi głowy, kręgosłupa, stawów, serca, płuc, jamy brzusznej unikalne wykonywanie badania czynnościowego mózgu (fMRI), traktografii, wolumetrii oraz badań naczyniowych tętnic i żył mózgu.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR) pomyślana jest jako ośrodek referencyjny w przypadkach trudności diagnostycznych przede wszystkim w chorobach zwyrodnieniowych mózgu (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona), w chorobach demielinizacyjnych (SM) oraz tam gdzie dla rozpoznania wskazane jest wykonanie badania o dużej rozdzielczości.

W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą pracownie:

 • Rezonansu magnetycznego
 • Tomografii komputerowej
 • USG (w tym echo serca)
 • RTG (cyfrowe płucno-kostne)
 • RTG stomatologiczne (pantomograf i punktowy)

W Zakładzie Neurofizjologii Klinicznej wykonujemy badania EEG (elektroencefalografia), EMG (elektromiografia), ENG (elektroneurografia), PW (multimodalne potencjały wywołane), biofeedback.

W Zakładzie Diagnostyki Kardiologicznej dysponujemy aparatami Holter RR oraz Holter EKG 3- i 12- kanałowymi z możliwością badania długoterminowego do 7 dni. Wykonujemy EKG i echo serca.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Chyba jedyny zakład rehabilitacji w Warszawie, gdzie drugiego człowieka traktują z szacunkiem a nie jak kolejnego klienta. Kiedy tam chodziłem czułem, że rzeczywiście chcą mi pomóc. Chociaż są głównie młodymi ludźmi to mają bardzo dużą wiedzę i z tego co słyszałem duże doświadczenie.

krzysiek 2014-09-05

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.