Dom Pomocy Społecznej

Północna 18

05-870, Błonie

22 725 61 27, 22 725 60 66

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach uzyskał zezwolenie na działalność na czas nieokreślony. Jest zarejestrowany w rejestrze Domów Pomocy Społecznej woj. mazowieckiego poz. nr. 22.

Dom Pomocy Społecznej  im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych.

W ramach tej kwoty oferujemy szeroki wachlarz usług, świadczonych przez wykwalifikowany personel, w zakresie realizacji potrzeb:
 • bytowych
 • opiekuńczych
 • wspomagających
W zakresie potrzeb bytowych zapewniamy:
 • pozbawiony barier architektonicznych obiekt wyposażony w system przyzywająco - alarmowy i alarmowo - przeciwpożarowy.
 • miejsca w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych w budynku głównym, Domu Rodzinnym oraz w Hostelu - miejsca w pokojach 2-osobowych z łazienkami ,
 • pokoje urządzone, zgodnie z gustami mieszkańca, zapewniające ciepłą, rodzinną atmosferę,
 • możliwość korzystania z łazienek i toalet, zgodnie ze standardami, dostosowanych do osób niepełnosprawnych,
 • całodobowy dostęp do kaplicy,
 • doskonale zorganizowany i wyposażony gabinet doraźnej pomocy medycznej,
 • możliwość korzystania z kawiarni , pracowni terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • możliwość korzystania z kuchenek pomocniczych, pomieszczeń pomocniczych do prania oraz suszenia ,
 • smaczne domowe posiłki z możliwością wyboru zestawu oraz posiłki dietetyczne
Dom nasz jest jedną z nielicznych placówek, która oferuje różne formy mieszkalnictwa, dostosowane do każdego stopnia możliwości psychofizycznych mieszkańców, służące pełnej rehabilitacji społecznej.
Osoby wymagające pomocy i opieki w każdej sferze funkcjonowania znajdują miejsce w budynku głównym, zapewniającym całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, opiekuńczego i terapeutycznego.
Osoby sprawniejsze fizycznie i psychicznie, wymagające pomocy tylko w określonych sferach funkcjonowania, mają możliwość zamieszkania w Hostelu - nowoczesnej formie mieszkalnictwa opartej na budowaniu prawidłowych wzajemnych relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, pod dyskretnym nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Dla osób niepełnosprawnych, trafiających do naszej placówki, a umiejących już radzić sobie z podstawowymi zadaniami dnia codziennego, proponujemy Dom Rodzinny w Górnej Wsi. W Domu tym osoby niepełnosprawne mają możliwość funkcjonowania w warunkach nie odbiegających od panujących w rodzinach, ucząc się jednocześnie samodzielności i podejmowania decyzji związanych z ich życiem. Na co dzień mieszkańcy, przy niewielkiej pomocy personelu, prowadzą gospodarstwo domowe, opiekują się zwierzętami domowymi, pielęgnują ogród.

W Hostelu i Domu Rodzinnym dysponujemy 2- osobowymi pokojami z łazienkami o wysokim standardzie oraz kuchnią z wyposażoną w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego. Doborem współmieszkańców w pokojach zajmuje się zespół opiekuńczo terapeutyczny i psycholog.

W zakresie potrzeb opiekuńczych i wspomagających oferujemy:
 • organizację zajęć terapeutycznych przez wykwalifikowaną kadrę w Centrum Terapii Zajęciowej.
 • zajęcia w Snoezellen wg. nowatorskiej metody rozpowszechnionej w Europie Zachodniej, opartej na aktywizacji osób najciężej dotkniętych niepełnosprawnością,
 • zajęcia dodatkowe mające charakter terapeutyczny i zmierzające do uatrakcyjniania czasu wolnego: zajęcia katechetyczne, umuzykalniające, zajęcia sportowe i aerobiku, próby zespołu artystycznego(odnoszącego sukcesy na licznych przeglądach ogólnopolskich), biblioterapię
 • codzienne wsparcie psychologa,
 • opiekę rehabilitanta, usprawniającego w ramach rehabilitacji leczniczej, w pomieszczeniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny,
 • możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych w niedziele i święta kościelne w kaplicy na terenie Domu,
 • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,
 • udział w wielu imprezach wyjazdowych: olimpiadach sportowych, przeglądach twórczości, pielgrzymkach, biwakach, wycieczkach, turnusach, wyjazdach do kina, na wystawy itp.,
 • możliwość całodobowych odwiedzin mieszkańca przez rodziny i ich bliskich.
Każda osoba przebywająca w naszej placówce rehabilitowana jest w oparciu o opracowany przez zespół opiekuńczo - terapeutczny Indywidualny Plan Wspierania.

Pracownicy naszego Domu starają się zapewnić mieszkańcom miłą atmosferę i stworzyć warunki życia możliwie najbardziej zbliżone do rodzinnych.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.