Dom Pomocy Społecznej

Goślice 66

09-230, Bielsk

24 262 84 93

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom przeznaczony dla

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba miejsc statutowych

147

Charakterystyka obiektu

Dom funkcjonuje w sześciu odrębnie położonych budynkach, położony jest w zabytkowym parku przyrody. Jeden z 6 budynków DPS-u to zabytkowy pałac z XIX wieku, który przez zmodernizowanie został przystosowany do zamieszkania przez podopiecznych Domu. Przyjmowane głównie dzieci, znajdują swój dom na całe życie.

Na terenie DPS funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Misją szkoły jest zapewnienie mieszkańcom Domu i uczniom z terenu powiatu płockiego wszechstronnego i optymalnego rozwoju z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb.

Mieszkańcy domu mogą korzystać z

kaplicy, gabinetów rehabilitacyjnych, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń dziennego pobytu, zbioru bibliotecznego, aneksu wypoczynkowego, klubo – kawiarnia. Na terenie dps istnieje mini ZOO, w którym przebywają liczne zwierzęta, jak: świnki wietnamskie, kozły górskie, kurki rajskie, duża rodzina pawi, para lam, którymi opiekują się mieszkańcy w ramach terapii zajęciowej.

Formy spędzania wolnego czasu oraz wydarzenia cykliczne

Zajęcia terapeutyczne (np. hipoterapia, fizjoterapia, hydroterapia), zajęcia w grupach wg zainteresowań mieszkańców (np. ceramicznej, informatyczno – fotograficznej itp.), uczestnictwo w imprezach integracyjnych, warsztaty wyjazdowe, festyny, pikniki, rajdy, przeglądy artystyczne, wizyty rodzin podopiecznych, uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego, coroczne obchody świąt kościelnych zgodnie z kalendarzem świąt, oraz coroczny festyn „Dzień Pieczonego Ziemniaka”,

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach współpracuje m.in.: z Urzędem Gminy w Bielsku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku, PKPS w Bielsku i Płocku, PCK w Płocku, z dyrekcją płockiego ZOO, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, szkołami w Leszczynie, Ciachcinie, Bielsku i Drobinie, placówkami kulturalnymi z Płocka i powiatu płockiego, a od roku 2008 z Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku w ramach „Dnia Wolontariatu”.

Zezwolenie na prowadzenie domu

Dom działa na podstawie zezwolenia warunkowego wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Historia jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach istnieje od 1958 r. Ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku był Jan Węsierski.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.