Dom Pomocy Społecznej

Krucza 32

06-400, Ciechanów

23 672 97 56

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

180
2,3
70%

Opis placówki

Tereny, na których mieści się Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32, w przeszłości należały dohr. Edwarda Krasińskiego (kuzyna Zygmunta - naszego wielkiego poety epoki romantyzmu), który w okresie międzywojennym przekazał swoje dobra wraz z dworkiem na cele społeczne.

Dom Pomocy Społecznej powstał po II wojnie światowej. Mieszkańcami byli przeważnie ludzie starzy, którzy stracili swoje domy i rodziny podczas wojny. Opiekę nad nimi sprawowały Siostry Albertynki.

Sukcesywnie w kolejnych latach Dom Pomocy Społecznej był rozbudowywany. Na początku lat osiemdziesiątych do głównego budynku dobudowano pawilon mieszkalny, co wpłynęło na lepsze warunki bytowe mieszkańców. Następnie wybudowano kotłownię i nowy budynek mieszkalny z pralnią mechaniczną oraz zmodernizowano istniejące budynki.

Obecnie obiekty znajdujące się na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie spełniają standardy określone w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Budynki są pozbawione barier architektonicznych.

Dom Pomocy Społecznej jest Domem otwartym dla 180 osób przewlekle psychicznie chorych z miejscami wygasającymi dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Zapraszamy do zwiedzania naszego Domu, który jest położony na obrzeżach miasta i otoczony malowniczym parkiem.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.