Dom Pomocy Społecznej

Wólczyńska 10

09-540, Sanniki

tel. 24 277 61 91

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z dnia 15.04.2004 r. z późniejszymi zmianami) której art. 55 pkt 1 mówi: „Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających zwanych dalej mieszkańcami domu”. Od roku 2011 Dom nasz osiągnął wymogi standaryzacyjne i posiada stały wpis do rejestru Domów Wojewody Mazowieckiego.

W roku 1999 Uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego został powołany Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, którego działalność oparta jest o Statut i Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd i Radę Powiatu Gostynińskiego. Dom jest jednostką budżetową samorządu powiatowego i przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W skład Domu wchodzą:
– PDPS Czarnów – istnieje od 1947 r. posiada 70 miejsc (mężczyźni),
– PDPS Czarnów – filia w Sannikach – istnieje od 1999 r. posiada 40 miejsc (kobiety),
– PDPS Czarnów – filia w Rogożewku – istnieje od 2000 r. posiada 50 miejsc (koedukacyjny),
– PDPS Czarnów – filia w Gostyninie – istnieje od 2006 r. posiada 90 miejsc (koedukacyjny).
Łącznie Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie posiada 250 miejsc.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.