Dom Pomocy Społecznej

09-304, Bądzyń

23 659 39 97

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (Kobiety)

Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie powstał w 1981 roku. Położony jest nad rzeką Wkrą.

Teren domu zajmuje powierzchnię 1,24 ha. Jest placówką przeznaczoną dla 64niepełnosprawnych intelektualnie kobiet. DPS spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej

(Dz. U. Nr.217, poz.1837) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr.2.

Zgodnie z zaleceniami ustawy Dom pomocy Społecznej w Bądzynie zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.

Dom respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.