Dom Pomocy Społecznej NA PRZEDWIOŚNIU

Przedwiośnie 1

04-748, Warszawa

22 815 20 59

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Dom powstał w 1970r. Symbolem Domu jest „Jaskółka", która zwiastuje normalizację życia mieszkańców, prawo do szczęścia i rozwoju. Placówka dysponuje 87 miejscami, zapewnia opiekę dzieciom, młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi.

W Domu zamieszkują osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym
i umiarkowanym oraz lekkim. Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu" prowadzi opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, leży na peryferiach prawobrzeżnej Warszawy, na pięknej leśnej działce w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Dom mieści się w budynku jednokondygnacyjnym w kształcie podkowy, położony jest na terenie częściowo zalesionym z alejkami spacerowymi, ławkami, przyrządami do zabaw oraz rehabilitacji ruchowej na działce o pow. 1,1 ha..

Posiada zaplecze rehabilitacyjne wyposażone w stosowny sprzęt (m.in. wannę do hydromasażu, urządzenia do przeprowadzania zabiegów fizykoterapeutycznych).

Mieszkańcy są otoczeni opieką ze strony personelu podstawowego (opiekunek) oraz specjalistycznego (terapeuci). Mają zapewnioną pomoc medyczną (internistyczną, neurologiczną, psychiatryczną, endokrynologiczną).

Otoczeni są również opieką pedagogów prowadzących indywidualną pracę rewalidacyjną oraz psychologów prowadzących indywidualną i grupową terapię dla mieszkańców. Z osobami głębiej niepełnosprawnymi prowadzona jest terapia polisensoryczna.

Głównym celem naszej działalności jest umożliwienie mieszkańcom osiągnięcia takiego poziomu samodzielności, jaki jest możliwy w każdym indywidualnym przypadku.

Zadaniem personelu jest niesienie pomocy w osiąganiu powyższych celów, jak również stwarzanie warunków pozwalających na integrację ze społeczeństwem i otwarcie na świat.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.