Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

Karolinowo 38

09-120, Nowe Miasto

Opis placówki

Słowo Dom, słowo, które wywołuje emocje, powoduje nostalgię i zadumę nad tym
co minęło. Przymykając oczy, jak w kadrze z filmu przewijają się obrazy z
minionych lat. Przypominamy sobie o tym wszystkim czym były dla nas dni,
miesiące, lata, które już za nami...

Słowo Dom to słowo, które sprawia, że pojawia się ciepły uśmiech na twarzy.
Choć są to chwile, które minęły. To my chcemy, by nadal słowo Dom –
kojarzyło się z ciepłem, bezpieczeństwem i miłością drugiego człowieka, by
nadal wywoływało uśmiech na twarzy. Staramy się by był to "nasz
wspólny Dom", "nasz Dom w Karolinowie".

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004
nr 64, poz. 593). Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w
codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w
kolejności:

  1. mieszkaniec domu;
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;

przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku opłat,
jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  2. małżonek oraz zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
    w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy
    społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą
opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej
kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta
powiatu, na terenie którego jest usytuowany dom.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Karolinowie w
roku 2007 wynosi 1938 zł.

DPS w Karolinowie działa od 2003r. Jest placówką stacjonarną tj. pobytu
stałego dla 40 osób przewlekle somatycznie chorych.

DPS w Karolinowie usytuowany jest na terenie wiejskim w odległości 25km od
miasta Płońsk i tyle samo od Ciechanowa. Ogólna powierzchnia zajmowanego
terenu wynosi 1,78 ha, zaś użytkowa obiektu 1902,8 m. Jest to miejsce ciche
i spokojne, przy drodze w pobliżu lasu, choć i kawałkiem lasu na terenie
Domu.

Nasz dom jest jednopiętrowy. Już w projekcie założono jego bezbarierowość
dla osób niepełnosprawnych. Do komunikacji pionowej został zainstalowany
dźwig osobowy typu szpitalnego. Na korytarzach zainstalowane są poręcze. Dom
posiada instalację elektryczną, wodną, cieplną, p/poż, przyzywową,
telefoniczną i telewizyjną oraz własną biologiczno – mechaniczną
oczyszczalnię ścieków. Pensjonariusze mieszkają w pokojach jedno bądź
dwuosobowych z łazienkami umieszczonymi przy pokojach. Na terenie Domu
znajdują się również m.in.: 2 świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny, 2
pracownie terapii zajęciowej, w jednej z nich znajduje się domowa
biblioteczka, sala rehabilitacyjna, wyposażona w nowoczesny sprzęt do
rehabilitacji, gabinet zabiegowy, jadalnia, pralnia. W Domu znajduje się
kaplica, do której są dwa wejścia jedno z Domu, drugie z zewnątrz.
Mieszkańcy mają także do swojej dyspozycji 2 podręczne kuchenki, znajdujące
się obok kącików wypoczynkowych.

Niewątpliwie naszym celem jest to, by w naszym Domu każdy jego mieszkaniec
pozostawał jak najdłużej samodzielny i niezależny, by umiał się zaadaptować
i zaakceptować nowy etap życia. Dlatego też działa terapia zajęciowa, która
ma na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej
naszych mieszkańców. Terapeuci wraz z opiekunami starają się zorganizować
czas wolny proponując szeroki zakres zajęć. Dzienny plan pracy z
mieszkańcami dostosowuje się do istniejących warunków, z jednej strony
możliwości psychicznych i zdrowotnych mieszkańców w danym dniu, z drugiej
zaś warunków pogodowych.

Karta informacyjna

Typ placówki

Placówka dla
kobiet   mężczyzn   dzieci  
Pobyt:
krotkoterminowy   długoterminowy   dzienny  
Placówka dla:
osób starszych   somatycznie chorych   niepełnosprawnych intelektualnie  
niepełnosprawnych fizycznie   psychicznie chorych     
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie   chorych na Alzheimera   chorych na Parkinsona   dla osób leżących  
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Placówka nie przyjmuje osób:
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Sposób rejestracji:
NZOZ   ZOL   DPS   wpis do rej. wojewody   pensjonat  
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 40 osób
Ilość kondygnacji
parter   2 kondygnacje   3 kondygnacje   4 kondygnacje lub więcej  
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier)   częściowo     
Winda:
tak nie
Pokoje:
1-   2-   3-   4-   5-   6-  
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza   Telewizor   Radio   Telefon   Własne meble  
Wyżywienie:
śniadanie   2 śniadanie   obiad   podwieczorek   kolacja  
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych  
napoje wg potrzeb   owoce wg potrzeb   diety wg zaleceń lekarza  
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami   są pokoje z WC   są pokoje z umywalkami   są łazienki wspólne  
Warunki bytowe:
jadalnia   osobny pokój dzienny   biblioteka   gabinet zabiegowy  
pracownia terapii zajęciowej   sala rehabilitacyjna  
Teren wokół domu
taras   ogród   park   las   woda  
Lokalizacja domu
centrum    peryferia   wieś  
Usytuowanie domu
wolnostojący  
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz internista - wizyta 1 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 1, opiekunek: 1
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 0
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
gimnastyka ogólnousprawniająca, masaże, ćwiczenia bierne, ćwiczenia oddechowe, pozycje rozluźniajace, ćwiczenia w odciążeniu, zajęcia relaksacyjne, ćwiczenia przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego
Sprzęt rehabilitacyjny
steper, bieżnia, ugul, piłki rehabilitacyjne, stół do masażu, rowerki
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
muzykoterapia, biblioterapia, terapia praca, warsztaty teatralne, zajecia kulinarne, terapie ruchem

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność   70% świadczeń  
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
1938 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
1-osobowym: 1938 zł/miesiąc
2-osobowym: 1938 zł/miesiąc
W ramach opłaty za pobyt:
leki   pampersy    lekarz   rehabilitacja   psycholog, ksiądz
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

W latach 2003-2005 w DPS w Karolinowie mieszkali moi rodzice. Byli bardzo zadowoleni z pobytu, podobało się im szczególnie serdeczne podejście personelu oraz warunki lokalowe i otoczenie. Ponieważ co tydzień przyjeżdżałem w odwiedziny, więc również widziałem wielką troskę o pensjonariuszy. Wiadomo, że żaden dom opieki nie zastąpi w pełni domu rodzinnego, ale DPS w Karolinowie przynajmniej próbował zastąpić w możliwie najwyższym stopniu.

Józef Leleń 2007-08-23

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.