Dom Pomocy Społecznej w Zielonce przeciw koronawirusowi

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, którego pensjonariusze w sposób szczególny są narażeni na ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19, w placówce wprowadzono obostrzenia i rygory, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa seniorom.

Do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin oraz wychodzenia mieszkańców na zewnątrz. Dom zapewnia transport pracowników do miejsca pracy, tak, aby całkowicie pominąć komunikację publiczną. DPS ma być jedynym miejscem pracy personelu tj. personel nie może pracować jednocześnie w innym miejscu. Ponadto dom przestrzega bardzo starannie wymogów dotyczących utrzymania zasad higieny:
  • pomiar temperatury ciała mieszkańców i personelu 2 x dziennie
  • obowiązek noszenia przez pracowników maseczek, rękawiczek, fartuchów i przyłbic
  • częste mycie i dezynfekcja rąk przez mieszkańców i pracowników
  •  częsta dezynfekcja sprzętów, mebli i klamek.
Aktualnie placówka wstrzymała przyjęcia nowych mieszkańców, zaś pensjonariusze, którzy zamieszkali w domu jeszcze przed wybuchem epidemii są stałym kontakcie z rodziną poprzez łącze telefoniczne. Ponad 30 % mieszkańców posiada własne telefony komórkowe, natomiast ci, którzy go nie mają, mogą korzystać z telefonu DPS. O stanie zdrowia mieszkańca, także telefonicznie, informacji udziela pielęgniarka.
Tak jak dotychczas, opieka pielęgniarska jest zapewniona całodobowo przez zatrudnione pielęgniarki i opiekunów medycznych. Jedynie konsultacje lekarskie odbywają się telefonicznie, a w razie potrzeby przyjeżdża lekarz pierwszego kontaktu, oczywiście w sposób odpowiednio zabezpieczony. Również pomoc psychologiczna odbywa się obecnie zdalnie, za pomocą skype. Na temat zagrożenia COVID-19 z podopiecznymi prowadzone są rozmowy przez pracowników działu opiekuńczego oraz pracowników socjalnych. Ponadto mieszkańcy mają na co dzień dostęp do TV, prasy i Internetu.

Jakakolwiek forma zajęć grupowych ( gimnastyka, terapia grupowa, grupa wsparcia) została wstrzymana. Praca personelu z podopiecznymi jest indywidualna. Dom stara się jak może wypełnić seniorom wolny czas. Mieszkańcy mają udostępnioną prasę codzienną i kolorową, krzyżówki oraz książki.
Placówka otrzymuje pomoc od władz państwowych, samorządowych, fundacji, a także prywatnych darczyńców w postaci płynów dezynfekujących, maseczek, rękawic itp. za co bardzo dziękuje.Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.