Dom Pomocy Społecznej PCK

Al. Wojska Polskiego 32

07-401, Ostrołęka

29 769 10 14

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu.

Mieszkańcy DPS mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w pracowniach terapii zajęciowej: wikliniarskiej, rzeźby, stolarstwa artystycznego, plastycznej, gastronomicznej, krawieckiej, muzycznej, informatycznej, rękodzieła, sztuki użytkowej, zdobnictwa i dekoratorstwa, ceramicznej oraz sekcji wędkarskiej, zajęciach rehabilitacyjnych oraz ogrodniczych. Domownicy mogą skorzystać z biblioteki i czytelni oraz wielu propozycji kulturalno-oświatowych.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Mieszkańcy domu pomocy wnoszą odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.