Dom Pomocy Społecznej

Obryte 188

07-215, Obryte

tel. 29 741 10 80

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem zapewnia opiekę 270 osobom niepełnosprawnym, psychicznie chorym. Biorąc pod uwagę sytuację materialną i szeroko rozumiane potrzeby swoich mieszkańców pracownicy Domu założyli Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem”, którego głównym celem jest pomoc mieszkańcom Domu  i społeczności lokalnej oraz przełamanie izolacji społecznej poprzez jej integrację.

Jednym z bardzo istotnych sposobów udzielania pomocy w zakresie poprawy egzystencji i podnoszenia kondycji psychicznej jest działanie na rzecz aktywizacji mieszkańców.

Prowadzone są następujące terapie zajęciowe: tkactwo, stolarstwo, hafciarstwo, malarstwo, gobeliniarstwo, cukiernictwo, krawiectwo oraz zajęcia kulturalno-oświatowe (teatralne, taneczne, muzykoterapia). Mieszkańcy biorą aktywny udział w przeglądach artystycznych, wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w zawodach sportowych itp.

Naszym zadaniem jest nakłaniać osobę niepełnosprawną, aby nie zadowalała się statusem podmiotu praw, przyjmując po prostu bierną postawę. Nie jest ona tylko osobą przyjmującą, trzeba jej pomóc, aby mogła stać się dawcą w pełnym zakresie swoich możliwości.

Szeroko pojęta aktywizacja mieszkańców, chroni ich przed niekorzystnym wpływem izolacji i wyobcowania społecznego oraz przed ich konsekwencjami. Celem integracji w DPS jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia życia w możliwie zbliżonych warunkach do domowych. Los osób niepełnosprawnych, powierzonych naszej opiece leży w naszych rękach tylko od nas zależy czy ich życie można uznać za bardziej lub mniej udane.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.