Dom Pomocy Społecznej w Niegowie

ul. Wierzbowa 4

07-230, Zabrodzie

tel. 29 757 12 16

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

110
2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie był zorganizowany i od początku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Jego istnienie datuje się od 1931 roku, kiedy to Założycielka Zgromadzenia Matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska zakupiła w Niegowie część majątku z zabudowaniami, by stworzyć tu dom dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Dzieło zapoczątkowane przez Matkę Wincentę przetrwało trudny okres międzywojenny oraz czas okupacji, i pomimo ciężkich warunków rozwijało się. Jednak w 1966 roku Dom upaństwowiono; siostry pozostały jednak na swoich stanowiskach jako opiekunki i pielęgniarki.

Po wejściu w życie ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego zaistniała możliwość odzyskania Domu przez prawowitego właściciela.

Od 1 lipca 1991 roku Ośrodek ponownie prowadzony jest przez Zgromadzenie. 

Dom jest koedukacyjny; obecnie przebywa w nim 110 osób: 41 dziewcząt i 69 chłopców. Placówka świadczy usługi wg standardów określonych rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom spełnia w/w standardy w całości i otrzymał bezterminowe zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie placówki- Decyzja nr 10/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Dom realizuje usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych.
  • Potrzeby bytowe realizowane są poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble i sprzęty,  pościel, wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych, odzież i obuwie.
  • Usługi opiekuńcze polegają na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji a także na pomocy w załatwianiu osobistych spraw mieszkańców.

Dom świadczy także usługi wspomagające polegające na:

  • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
  • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców.
Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutów w następujących pracowniach:
  • pracowni terapeutycznej ogólnej,
  • sali doświadczania świata,
  • pracowni plastycznej,
  • pracowni logopedycznej,
  • pracowni gastronomicznej,
  • sali gimnastycznej i siłowni,
  • pracowni kinezyterapii,
  • rehabilitacji i hydroterapii,
  • hipoterapii.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.